Vroeg KAS inkopen loont

01-10-2016

De handel in kunstmest is internationaal en speculatief. Toch zijn het niet alleen de snelle jongens met gepoetste schoenen die geld kunnen verdienen door meststoffen strategisch in te kopen. Iedere melkveehouder kan op zijn klompen aanvoelen dat de prijs piekt in het strooiseizoen. De afgelopen tien jaar was KAS in april gemiddeld bijna twaalf procent duurder dan in juli van het jaar ervoor.

De handel in kunstmest is internationaal en speculatief. Toch zijn het niet alleen de snelle jongens met gepoetste schoenen die geld kunnen verdienen door meststoffen strategisch in te kopen. Iedere melkveehouder kan op zijn klompen aanvoelen dat de prijs piekt in het strooiseizoen. De afgelopen tien jaar was KAS in april gemiddeld bijna twaalf procent duurder dan in juli van het jaar ervoor.

De prijs van kunstmest kan sterk variëren en kent soms een grillig verloop. Dit blijkt uit een overzicht van de prijzen voor kalkammonsalpeter (KAS) over de afgelopen tien jaar, zoals die zijn vastgelegd door het Landbouw Economisch Instituut (LEI) van Wageningen UR. In figuur 1 zijn deze uitgezet in een grafiek. Het LEI berekent de prijzen als een gewogen gemiddelde van verschillende grote kunstmestleveranciers. In de afgelopen tien jaar schommelden deze tussen ongeveer zestien euro in de zomer van 2005 en meer dan 38 euro in het najaar van 2008. De hoogste piek werd bereikt in januari 2009 toen KAS per 100 kilo 38,90 euro kostte. Een maand later was de prijs alweer met meer dan tien euro gedaald. ‘Veel factoren zijn van invloed op de kostprijs van KAS’, vertelt Joris Broekhuis, verkoopleider Nederland bij kunstmesthandel Triferto. ‘Omdat voor de productie veel fossiele brandstof wordt gebruikt, is de gasprijs de belangrijkste.

Inkkoopprijzen KAS

De ontwikkeling van de kunstmestprijs blijft lastig te voorspellen, zelfs voor kenners van de markt. Vooraf meststoffen inkopen lijkt speculatief, maar in de afgelopen tien jaar is het maar twee keer voorgekomen dat de KAS in april goedkoper was dan in juli van het jaar ervoor, namelijk in 2009 en in 2016. Gemiddeld genomen levert inkopen in de zomer een voordeel op van 3,23 euro per 100 kilo (11,8 procent) ten opzichte van inkopen in april. Als daar de kosten voor opslag van worden afgetrokken, blijft nog altijd een mooie marge op het geïnvesteerd kapitaal over.

Joris BroekhuisDaarnaast spelen bijvoorbeeld de dollarkoers en de prijs van ammoniak – ook voor andere chemische producten een belangrijke grondstof – een rol. Ten slotte bepaalt natuurlijk de ontwikkeling van vraag en aanbod het prijsverloop.’

Handelsbedrijven maken uitgebreide analyses van de marktontwikkelingen om strategisch in te kunnen kopen. Hierdoor heeft ook speculatie in zekere mate invloed op de prijsvorming. ‘KAS is nu relatief goedkoop en het lijkt niet erg waarschijnlijk dat de prijs nog veel verder daalt. Het is nu dus een gunstig moment om in te kopen’, geeft Broekhuis als voorbeeld.

Wereldwijd piek in voorjaar

Hoe onvoorspelbaar de prijsontwikkeling van kunstmest ook lijkt, over de jaren heen is er een duidelijke trend in te ontdekken. De prijs piekt in het voorjaar en daalt in de zomer. In sommige jaren wordt het seizoensmatige verloop overschaduwd door de algemene marktontwikkeling, maar in de afgelopen tien jaar was KAS in april gemiddeld bijna twaalf procent duurder dan in juli van het jaar ervoor (zie kader).

De productie van kunstmest gaat 24 uur per dag, zeven dagen in de week en 365 dagen per jaar door. ‘Fabrieken zijn te duur om ze tijdelijk stil te zetten’, vertelt Wouter Simons. Hij is bij kunstmestproducent OCI verantwoordelijk voor de verkoop van KAS. De handel in kunstmest is internationaal en het product wordt vaak over grote afstanden getransporteerd. ‘Toch is er wereldwijd een duidelijke piek in de vraag die samenvalt met de start van het groeiseizoen op het noordelijk halfrond’, legt hij uit. ‘De verklaring hiervoor is dat meer dan drie kwart van de landbouwgrond in de wereld ten noorden van de evenaar ligt.’

Triferto koopt en verkoop meststoffen wereldwijd. Deze internationale marktkennis wordt vertaald naar een lokale inkoopstrategie. Waardevolle kennis die we delen met onze klanten. Hiermee helpen we de tussenhandel, maar ook telers, om strategisch in te kopen en risico’s te beperken. Reden voor veel retailers om in nauw contact te staan met onze vertegenwoordigers in de Benelux, Duitsland en Frankrijk.

Terug naar overzicht