Novurea

Specials

Maximaal rendement uit uw stikstofinvestering

Tijd is geld. Novurea is een korrelmeststof met 46% gestabiliseerde stikstof (N). De variant Novurea-S bevat naast 38% stikstof ook 18% zwavel (SO3). De groene korrel is behandeld met een ureaseremmer, waardoor ongewenst stikstofverlies tot een minimum wordt beperkt. Bovendien wordt ureum geleidelijk omgezet in ammonium (NH4) en nitraat (NO3), waardoor het beter aansluit bij de behoefte van het grasland. Zo neemt de kans op ongewenste nitraatuitspoeling of nitraatophoping in het gewas aanzienlijk af.

Het resultaat? Meer structuurrijk gras vol eiwit, dankzij een efficiëntere stikstofbenutting.

Dáárom Novurea

  • Aantoonbaar meer eiwit in gras
  • 10% lagere bemestingskosten
  • Lagere opslagkosten, hoge concentratie stikstof (N)
  • Minder arbeid, logistiek en transportvolume
  • Efficiënter meer hectares strooien
  • Ook uitermate geschikt voor tweede en derde gift

Novurea is geschikt voor

Grasland
Maisteelt
Gerstteelt
Tarweteelt
Aardappelteelt

Download hier de onderzoeksresultaten van Novurea/Novurea-S.

Novurea op- en overslag

  • Novurea kan in 500 kg big bags worden geleverd
  • Novurea is ook geschikt voor opslag in de silo
  • In een silo van 10 ton past 7,5 ton aan Novurea

Novurea strooitabellen

Goed strooien met Novurea is belangrijk voor de kwaliteit en opbrengst van het gewas. Strooibanen wijzen erop dat delen van het perceel te veel of juist te weinig kunstmest heeft gehad. Dit kan gewasschade, opbrengstderving of legering als gevolg hebben. Een optimale strooierafstelling is daarom van belang. Op onze servicepagina vindt u een overzicht naar strooitabellen van de meest toonaangevende kunstmeststrooiers.

Bekijk strooitabellen

Vragen?

Heeft u aanvullende vragen of wilt u advies over Novurea?

Neem contact met ons op!

Neem contact op