Wetgeving

Services

Wetgeving

Verordening (EU) 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven. Bovenstaande verordening is 1 februari 2021 in werking getreden. Deze is van toepassing als u stikstofhoudende meststoffen op de markt brengt. Download hieronder een lijst met nationale contactpunten voor melding van diefstal, verdachte transacties en aanmerkelijke verdwijning.

Lijst met nationale contactpunten