From soilto life
Nieuws

Verordening (EU) 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

Bovenstaande verordening is 1 februari 2021 in werking getreden. Deze is van toepassing als u stikstof houdende meststsoffen op de markt brengt. 

Link naar lijst met nationale contactpunten voor melding van diefstal, verdachte transacties en aanmerkelijke verdwijning. (pdf download).