HUMICoat

Specials

Meer fosfaat voor de startgroei van mais.

Vanuit landelijk mestbeleid wordt de toegestane ruimte voor fosfaatkunstmest op maïs steeds verder beperkt. Echter, om het teeltrisico te beperken en de ontwikkeling van de maïskiem te stimuleren, is een goede fosfaatbeschikbaarheid direct na het zaaien wel degelijk van belang. Daarom is er HUMICoat; een door Triferto ontwikkelde techniek waarmee humus- en fulvozuren op elk type korrelmeststof kan worden gecoat. Door voedingsstoffen uit korrelmeststoffen (zoals fosfaat) in combinatie met deze HUMICoat toe te dienen aan de bodem, worden ze beter opgenomen door het gewas en wordt ongewenste (fosfaat)fixatie voorkomen. Het resultaat is een hoger rendement uit uw investering in meststoffen.

Dáárom HUMICoat

  • Hogere fosfaat-, kali- en magnesiumbenutting
  • Activeert het bodemleven
  • Stimuleert de kieming van zaden
  • Verbetert de jeugdgroei (startfase gewas) met een groter en actiever wortelgestel
  • Maximale gewasgroei met meer rendement

HUMICoat is geschikt voor

Maisteelt
Aardappelteelt
Groenteteelt

Download hier de onderzoeksresultaten van Humicoat.

HUMICoat op- en overslag

  • Zakgoed
  • Big bags
Vragen?

Heeft u aanvullende vragen of wilt u advies over HUMICoat?

Neem contact met ons op!

Neem contact op