Een brede kijk op commodity meststoffen

Stikstof meststoffen

Stikstof meststoffen basiskennisPlanten ontvangen uit organische stof en bodem mineralen een natuurlijke aanvoer van stikstof. Maar dit is meestal niet voldoende om in de behoefte van gewassen te voorzien. Wanneer stikstof onvoldoende in de bodem aanwezig is, vormt dit de limiterende factor voor optimale plantgroei. Dit kan aangevuld worden met minerale meststoffen gedurende de groeiperioden. Triferto heeft een compleet assortiment stikstofmeststoffen, waarvan hieronder de bekendste worden toegelicht. 

Ureum bevat 46% stikstof. De stikstof komt in deze meststof niet in de vorm van nitraat of ammonium voor, maar in de amidevorm. Na toediening wordt de stikstof door enzymwerking in de bodem omgezet in ammonium. Ammonium wordt vervolgens door nitrificerende bacteriën omgezet in nitraat. Ureum is wereldwijd de meest gebruikte stikstofmeststof.

Kalkammonsalpeter, of kortweg KAS, is een ammoniumnitraat meststof waaraan kalk is toegevoegd. De meststof bestaat uit 27% stikstof, half in ammoniumvorm en half in nitraatvorm. KAS is de meest gebuikte meststof in Noordwest Europa.

Novurea is een gestabiliseerde ureum meststof met 46% stikstof. Novurea is behandeld met NBPT, dit is een urease-remmer die stikstofverliezen door vervluchtiging minimaliseert. De stikstofefficiëntie is vergelijkbaar met KAS. Dit verzekert de teler er van dat de investering in stikstof ten goede komt aan het gewas en niet verloren gaat door verliezen. Novurea kenmerkt zich door de opvallende groene korrel. Zie ook www.novurea.nl

Zwavel speelt in de plant een rol in de ontwikkeling van eiwitten, aminozuren en vitaminen en stimuleert de werking van stikstof in de plant. Een tekort resulteert net als stikstofgebrek in een eiwittekort. Vooral gewassen met een hoge zwavelbehoefte (bijv. koolzaad) en/of hoge eiwitproductie (gras en tarwe) hebben het snelste last van tekorten. Zwavel kan gemakkelijk worden aangevuld met een aantal gangbare stikstofmeststoffen, zoals Ammoniumsulfaatsalpeter (A.S.S.), zwavelzure ammoniak (Z.A.) of Sulfan. 

Stikstofmagnesia (MAS) is een ammoniumnitraat meststof. Aan de ammoniumnitraat is dolomiet toegevoegd. Dolomiet bevat magnesium (Mg) dat een onmisbaar element is voor de plantengroei. De meststof bevat 21% stikstof en 8% magnesium. Stikstofmagnesia is bijzonder geschikt voor gebruik op grasland.

Entec is een stikstofmeststof met de nitrificatieremmer DMPP. Deze zorgt ervoor dat de omzetting van ammoniumstikstof naar nitraatstikstof vertraagd plaatsvindt. Entec 26 bevat naast 7,5% nitraatstikstof en 18,5% ammoniumstikstof ook 13% zwavel (S).

  • Naam
    Omschrijving
    Producten