Een brede kijk op commodity meststoffen

Met kennis van de meststoffenmarkt, van productie, opslag en distributie van de producten en van een goede agronomische kennis , draagt Triferto actief bij aan de landbouw waarin nutriënten efficiënt en verantwoord worden ingezet ten behoeve van een kosten-efficiënte en duurzame agrarische productie.

Volledig pakket meststoffen

Triferto wil met haar keten brede kennis bijdragen aan een bemestingsstrategie waarin nutriënten efficiënt en verantwoord worden ingezet voor een duurzame en economisch agrarische productie. Met deze unieke bundeling van kennis helpen we adviseurs en telers bij de totstandkoming van optimale bemestingsplannen: wat is de juiste gift, de juiste combinatie van meststoffen, de juiste plaats, de juiste techniek en het juiste moment? We bieden hiervoor een compleet assortiment meststoffen, passend bij elk gewas, grondsoort en klimaat.

 

  • Naam
    Omschrijving
    Producten