From soilto life
Nieuws

Meer controle over N-bemesting

Meer controle over N-bemesting

Een geleidelijkere afgifte van stikstof, nog beter aansluitend bij de gewasbehoefte. Dat is de gedachte achter gecoate ureum. 
Op deze manier wordt het risico van verlies via bijvoorbeeld uitspoeling beperkt, waardoor de N-benutting zal verbeteren. Zo komt elke kilo N die wordt gegeven beter tot zijn recht en kun je dus echt meer controle krijgen over de N-gift en N-beschikbaarheid voor het gewas.
Bij gecoate ureum zijn gewone ureumkorrels voorzien van een polymeercoating die onder invloed van temperatuur en vocht geleidelijk de stikstof afgeven. Bij droogte en/of lage temperaturen is er weinig gewasbehoefte en is de afgifte dus ook laag vanuit de gecoate meststof. Bij een goede vochtvoorziening en temperatuur in het groeiseizoen is de gewasbehoefte groter en zal ook voldoende N worden afgegeven. De dikte van de coating bepaalt de maximale werkingsduur.

Gecoate ureum is als kant en klaar product te gebruiken, maar ook mengbaar met andere producten om zo een ‘blend-op-maat’ te maken. Bijvoorbeeld met DAP in (poot)aardappelen of uien om zo een product met stikstof en fosfaat te maken. Of met zwavel en borium om zo een maismest te maken die (nog) beter aansluit bij de gewasbehoefte. Vorig seizoen is voorzichtig gestart met circa 100 ton van deze maismest met gecoate ureum en de praktijkervaringen zijn prima.

In mais noemen we deze meststof Maisocote en deze bevat 28% N + 20% SO3 + 0,2% B. Van de 28% N in deze meststof bestaat 9% uit gecoate ureum die dus geleidelijker in het groeiseizoen beschikbaar komt voor het gewas.

Serie over betere N-benutting

 

Dit bericht is de 5e uit een serie met praktische tips om de N-benutting verder te verhogen. Sowieso een goed streven, maar zeker in deze tijd met hoge meststofprijzen een belangrijk aandachtspunt.

 

Eerdere berichten gingen over:

 

 

Mocht u meer of andere informatie nodig hebben, twijfel dan niet om contact op te nemen met uw accountmanager.