From soilto life
Nieuws

Begin bij de Basis

Begin bij de Basis

Efficiënt bemesten; het klinkt zo logisch en eenvoudig. Niet alleen gewenst om verliezen naar het milieu te voorkomen, maar dit jaar extra actueel vanwege de hoge kunstmestprijzen.

De nieuwe nitrificatieremmer Terra-Stabil past hier goed bij. Klik hier voor de folder. Dit product vertraagt de omzetting van ammonium-N naar nitraat-N in drijfmest en helpt zo de N-benutting van drijfmest te verhogen. Er zijn diverse mogelijkheden om de nutrientenbenutting te optimaliseren. Denk aan onder andere:
-    Ureaseremmer op ureum (Novurea)
-    Zwavelbemesting (betere N-benutting)
-    Gecoate ureum

Hierover later meer. 

Benut maximaal

De allereerste stap naar een betere benutting ligt echter bij een goede pH van de bodem. Ook als u alles goed doet qua bemesting, dus als de juiste meststoffen op de juiste plek, in de juiste dosering en op het juiste moment worden toegepast, maar de pH is niet op orde, dan is het eigenlijk zonde van alle moeite geweest. Als de pH te laag is, dan is de benutting per definitie niet goed. Stelregel die hiervoor geldt, is dat wanneer de pH één punt te laag is, de opbrengst 10-15% achterblijft ten opzichte van een optimale pH. Door de pH te verbeteren, kunt u dus met dezelfde meststofgift zomaar 10-15% meer opbrengst halen!
De benutting van meststoffen is dus met het optimaliseren van de zuurgraad van de bodem direct te beïnvloeden. 
 
Naast een betere beschikbaarheid van nutrienten, zorgt een goede pH ook voor een actiever bodemleven, een betere bodemstructuur en optimalere CEC-bezetting. Uit cijfers van Eurofins blijkt jaar op jaar dat er zeer veel percelen zijn waar de pH duidelijk te laag is. Zie bijvoorbeeld onderstaande voorbeelden voor gras-, maïs- en consumptieaardappelpercelen in Nederland. Daarnaast blijkt uit 2021 data van Eurofins dat op 40% van de Nederlandse percelen de bodem meer voedingsstoffen kan vasthouden / bufferen dan ze nu doen. De CEC-bezetting is (door onder andere een te lage pH) niet optimaal.
 
 
Triferto heeft een aantal hulpmiddelen gemaakt voor de bepaling van een goede pH en om de goede kalkmeststof te kiezen (indien nodig). Dat zijn bijvoorbeeld:
-    In drie stappen naar een goede pH (klik hier)
-    Een KALKulator om de eventuele kalkbehoefte uit te rekenen (klik hier)
 
Naast de bekende soorten als Dolokal, Ankal en Limkal, brengt Triferto ook een eigen lijn met kalkmeststoffen FertoCal op de markt. Deze FertoCal producten zijn nu enkele jaren op de markt en via de volgende links kunt u de ervaringen van een veehouder en een groenteteler lezen.
 
Uiteraard kunt u ook uw accountmanager benaderen voor meer of andere informatie.