Kalium en efficiënte waterbenutting

27-05-2015

Landbouwers kunnen de bodem en de plant voorbereiden op een beperkte aanvoer van water en zo droogtestress voorkomen. Naast een aangepaste rassenkeuze en grondbewerking, heeft vooral plantenvoeding een aanzienlijke invloed op een efficiënte waterbenutting.

Landbouwers kunnen de bodem en de plant voorbereiden op een beperkte aanvoer van water en zo droogtestress voorkomen. Naast een aangepaste rassenkeuze en grondbewerking, heeft vooral plantenvoeding een aanzienlijke invloed op een efficiënte waterbenutting.

Gereguleerde transpiratie:

Kalium in combinatie met magnesium zorgt ervoor dat de plant spaarzaam met water kan omgaan, omdat minder water onproductief verdampt. Kalium is door haar osmotische werking van cruciaal belang bij het openen en sluiten van de huidmondjes en speelt dus een belangrijke rol bij de waterhuishouding van de plant. Omdat de huidmondjes bij kaliumgebrek niet optimaal functioneren, is verwelken een typisch symptoom van kaliumgebrek.

Efficiënte fotosynthese:

De fotosynthese en daarna het transport van de gevormde koolhydraten zijn een aaneenschakeling van complexe processen. Daarom resulteren verstoringen van deze processen snel tot verminderde groei en vaak ook tot lagere opbrengsten. Magnesium grijpt op verschillende manieren in op de fotosynthese en het transport van assimilaten. De bekendste functie van magnesium is die van centraal atoom van chlorofyl (bladgroen). Daardoor is magnesium essentieel voor een optimale lichtabsorptie door de plant, een voorwaarde voor een hoge productie van biomassa. Dit is ook de reden waarom een ernstig tekort aan magnesium resulteert in het verbleken van de bladeren, ook wel chlorose genoemd.

 

Kalium droogtestress waterhuishouding bemesting Triferto

Een goed ontwikkeld wortelstelsel:
Welke gevolgen heeft een geremde verdeling van koolhydraten in de plant? Verbleken van de bladeren is bijvoorbeeld pas een zeer laat symptoom van magnesiumgebrek. Wanneer dit optreedt, moet onherroepelijk van een lagere opbrengst uitgegaan worden. Al veel eerder wordt de groei van de wortels beperkt, nog voordat de groei van de loten geremd wordt (Fig. 5). Een gezonde wortelgroei is dus belangrijk voor de toegang tot water en nutriënten, vooral onder ongunstige groeiomstandigheden.

Verbeter waterhoudend vermogen:
Het waterhoudend vermogen van de bodem wordt voornamelijk bepaald door de poriën in de bodem. Voor de groei van planten is de poriegrootteverdeling van de bodem van cruciaal belang. Te kleine bodemporiën binden het grondwater zo sterk, dat planten het niet meer kunnen opnemen. Bij te grote poriën sijpelt het water naar diepere grondlagen, waar het wortelstelsel van de plant er niet meer bij kan. De onderzoeksresultaten tonen aan dat een goede kaliumvoorziening van de bodem de beschikbare veldcapaciteit verhoogt. De beschikbare veldcapaciteit (ook wel bodemwatervoorraad genoemd) geeft de hoeveelheid beschikbaar water voor planten aan die de grond kan opslaan.

Terug naar overzicht