From soilto life
Nieuws

Kalkstikstof Perlka bestrijdt emelten en slakken

Kalkstikstof Perlka bestrijdt emelten en slakken

Een doelgerichte en regelmatige bemesting van weiden en grasland met Perlka Kalkstikstof verhindert het voorkomen van larven, zoals emelten en slakken.

Kalkstikstof Perlka tegen slakken

Een bedekking van de bodem over een heel jaar en de gereduceerde grondbewerking scheppen ideale levens-omstandigheden voor de slakken. De laatste jaren blijkt dat men het slakkenprobleem met de inzet van mollusciciden alleen niet meer onder controle krijgt. Kalkcyanamide toont een opmerkelijke slakkenbestrijdende nevenwerking. Het voordeel van kalkcyanamide tegenover de mollusciciden is dat naast de slakken ook de slakkeneieren vernietigd worden.

Kalkstikstof Perlka tegen Emelten

De larven van de langpootmug (Tipula), rouwvlieg (Bibion) en straalmug (Philia) kunnen aanzienlijke schade aan de graszode veroorzaken. Door te vreten aan de wortels en gedeeltelijk zelfs aan de bladeren, bewerkstelligen zij in extreme gevallen het afsterven van de planten. Maar ook de door deze larven aangelokte kraaien, meeuwen en mollen veroorzaken tijdens het zoeken naar deze weidelarven grote schade. Een doelgerichte en regelmatige bemesting van weiden en grasland met Perlka Kalkstikstof verhindert het voorkomen van deze larven ook zonder de inzet van insecticiden.