Kalkstikstof verbetert vertering in de bodem

26-01-2016

De versnelde verrotting van organisch materiaal met de hulp van kalkcyanamide werd vroeger benut voor het maken van zogenaamd "kunstmest" en "broeiaarde". Tegenwoordig wordt kalkcyanamide ingezet voor de aanmaak van zogenaamde compost.

De versnelde verrotting van organisch materiaal met de hulp van kalkcyanamide werd vroeger benut voor het maken van zogenaamd "kunstmest" en "broeiaarde". Tegenwoordig wordt kalkcyanamide ingezet voor de aanmaak van zogenaamde compost.

Werking op vertering in de bodem en compost

Het voorhanden zijnde organisch materiaal heeft dikwijls een grote C/N-verhouding van ca. 80:1. De voor de verrotting verantwoordelijke micro-organismen hebben behoefte aan een kleinere C/N-verhouding van ca. 20:1. Dit betekent dat aan het verrottingsmateriaal stikstof moet worden toegevoegd, zodat de bacteriënfauna zich beter ontwikkelen kan. Verder ontstaan tijdens het verrottingsproces organische zuren, die geneutraliseerd moeten worden, alvorens ze voor de vorming van waardevolle huminstoffen gebruikt kunnen worden. Deze beide voorwaarden voor een vlugge verrotting van het organisch materiaal - aanvullende stikstof en neutralisatie van de zuren – vervult kalkcyanamide. 

Proeven tonen aan:

Zoals proeven van de Universität Göttingen aangetoond hebben, zorgt kalkcyanamide in tegenstelling tot andere meststoffen niet alleen voor een versnelde verrotting, maar ook tot een completere omzetting van het organische materiaal. De versnelde verrotting bewerkt een snellere en sterkere inkrimping van de composthoop en waarborgt zo een betere benutting van de ruimte. Door het toevoegen van kalkcyanamide, bereikt men de ideale temperatuurwaarde en de noodzakelijke werkingstijd in de composthoop, om onkruidzaden en ook ziekteverwekkers, zoals bv. Salmonella te doden. De herbicide en fungicide eigenschappen van kalkcyanamide werken bovendien nog de beschimmeling van de compost en de verspreiding van onkruiden en schimmelziekten tegen.

Terug naar overzicht