From soilto life
Nieuws

Hoeveel fosfaat is er in de bodem beschikbaar?

Hoeveel fosfaat is er in de bodem beschikbaar?

Hoeveel fosfaat is er in de bodem beschikbaar? Planten nemen via de wortelharen fosfaat op uit het bodemvocht. De hoeveelheid fosfaat in bodemvocht is slechts een fractie van wat de plant op jaarbasis nodig heeft.

Meten is weten hoeveel fosfaat beschikbaar is.

Zodra de plantenwortel fosfaat opneemt uit het bodemvocht gaat de bodem fosfaat naleveren. Bodemanalyse moet uitwijzen hoeveel fosfaat er direct beschikbaar (P-PEA) is en hoeveel er nageleverd kan worden en hoe snel dat gebeurt. Samen met het te telen gewas bepalen deze uitkomsten of en hoeveel fosfaatbemesting nodig is. De hoeveelheid direct beschikbaar fosfaat in de grond en de hoeveelheid fosfaat die na geleverd kan worden wisselt sterk tussen percelen.

Met het Pw-getal wordt een mix van direct beschikbaar fosfaat en nalevering gemeten. Om de directe beschikbaarheid van fosfaat beter te voorspellen is een nieuwe fosfaatadvies ontwikkeld door BLGG Agroxpertus. Belangrijkste kenmerk van het nieuwe fosfaat-advies is dat het nauwkeurig aansluit bij de karakteristieken van de bodem; en dat op perceelsniveau. Gronden die fosfaat vasthouden krijgen een ander advies dan gronden die snel fosfaat leveren aan het gewas. Tussen percelen – zelfs binnen één bedrijf – bestaan op dit punt grote verschillen. Met behoud van opbrengst en kwaliteit kunnen ze hierdoor inspelen op de strenge gebruiksnormen die de overheid hanteert.

Hoe zit het ook al weer?

P-PAE Fosfaat dat direct voor de plant beschikbaar is
P-AL Na levercapaciteit van de bodem