Stikstofuitspoeling in cijfers

04-02-2016

Veel stikstof uit drijfmest gaat verloren door uitspoeling. Dit is echter te voorkomen door Piadin (een nitrificatieremmer) toe te voegen aan de mest.

Veel stikstof uit drijfmest gaat verloren door uitspoeling. Op zandgrond is na 100 mm neerslag de nitraatstikstof verplaatst naar 45 cm diepte. Op kleigrond zit na dezelfde hoeveelheid neerslag de nitraatstikstof 22 cm dieper.

Hoe voorkomen we N-uitspoeling

Het bovenstaande geldt voor nitraat. De minerale stikstof in drijfmest bestaat uit ammonium. Deze wordt door de bodembacteriën Nitromonas en Nitrobacter binnen enkele weken omgezet naar nitraat. Tot eind juni neemt bijvoorbeeld maïs slechts een geringe hoeveelheid stikstof op. Dit betekent dat de nitraat die niet opgenomen wordt blootgesteld wordt aan uitspoeling. Dit is echter te voorkomen door Piadin (een nitrificatieremmer) toe te voegen aan de mest. Piadin remt de ontwikkeling van de Nitromonas-bacterie. Hierdoor wordt de omzetting naar nitraat sterk vertraagt. Op deze manier blijft meer stikstof beschikbaar voor het gewas. In langjarige demo’s levert dat meeropbrengsten in de maïs van gemiddeld 12% droge stof en wel 15% zetmeel.

 

Terug naar overzicht