Anticiperen op een periode van droogte via bemesting

28-06-2018

Onder droge omstandigheden lossen korrelmeststoffen minder goed in de bodem op. Hierdoor kan de wortel de meststof onvoldoende opnemen. Reden om opnieuw stil te staan bij de meststofkeuze, passend bij de actuele droge weersomstandigheden. 
 

Onder droge omstandigheden lossen korrelmeststoffen minder goed in de bodem op. Hierdoor kan de wortel de meststof onvoldoende opnemen. Reden om opnieuw stil te staan bij de meststofkeuze, passend bij de actuele droge weersomstandigheden. 

Kalkammon blijft onder droge omstandigheden aan oppervlakte liggen
KAS korrels bestaan uit ammonium en nitraat in combinatie met kalk, gegranuleerd tot één korrel. KAS wordt pas door de plantwortels opgenomen, nadat door neerslag de kalkkorrel uiteenvalt en de stikstof in het bodemvocht is opgelost. Onder invloed van droogte, zoals de komende weken is voorspelt, zal KAS onopgelost aan de oppervlakte blijven liggen. Kortom, de stikstofwerking van KAS is onder deze omstandigheden zeer beperkt. 

Novurea lost makkelijk op, dauwvocht is voldoende
Ureumhoudende meststoffen, zoals Novurea, lossen daarentegen zeer snel op. In veel gevallen is dauwvocht al voldoende om de korrel op te lossen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan Novurea tot wel twee weken eerder opgelost zijn, in vergelijking met KAS. In de bodem wordt Novurea geleidelijk omgezet in het stabiele ammoniumstikstof en uiteindelijk in nitraatstikstof. Ondanks de droogte hebben de plantwortels sneller stikstof beschikbaar, wat direct omgezet wordt in gewasgroei. Het resultaat is een snellere gewasreactie, meer “ondergras” en een hogere gewasopbrengst.

Bekijk de video: Novurea onder droge omstandigheden

Kan Novurea vervluchtigen onder droge omstandigheden?
De ureumkorrel in Novurea is beschermt met een zogenaamde “ureaseremmer” (Add-Green). Deze ureaseremmer zorgt ervoor dat ureum geleidelijk wordt omgezet in ammoniumstikstof onder invloed van het enzym urease. Zonder ureaseremmer duurt dit proces ca. 1-2 dagen, waardoor het risico ontstaat op een tijdelijke heftige pH-verhoging met ammoniakvervluchtiging als gevolg. De ureaseremmer zorgt ervoor dat dit proces 2-4 dagen duurt, waardoor ammoniakvervluchtiging geen probleem meer is. Daarna moet de ammoniumstikstof worden omgezet in nitraat. Onder warme omstandigheden gebeurd dit bovendien veel sneller dan in het koude voorjaar. Zowel ammonium als nitraat zijn opneembaar voor de plant. Novurea is daarmee niet wezenlijk “trager” dan KAS in de zomer. Ook ammoniumstikstof kan vervluchtigen, zolang het zich niet in de bodem bevindt. Vooral op gronden met een hoge pH speelt dit een rol. Dus alle meststoffen met een ammonium aandeel (ook KAS) kunnen (licht) vervluchtigen onder droge omstandigheden. 

Bekijk de video over Novurea

Kalium tegen droogtestress

Veel percelen kampen met een zeer geringe hoeveelheid plantbeschikbare kalium. Juist ten tijde van droogte is dit zeer nadelig. Kalium draagt namelijk bij aan de droogteresistentie van gewassen. Gewassen ‘verbruiken’ grote hoeveelheden kalium. De aanvoer van kalium via dierlijke mest neemt echter af. Een tekort kan dan snel ontstaan. Zeker op de lichte gronden is het aan te raden om bij de latere snedes, waar geen drijfmest uitgereden wordt, een aanvullende kalibemesting toe te passen. Zeker in de komende droogteperiodes kan voldoende kali namelijk het verschil maken en zorgen dat het gras er goed doorheen komt. Tegelijkertijd wordt er juist in deze periode, wanneer het vaker droog wordt, minder drijfmest bemest. De kalivoorziening komt hiermee aan de krappe kant, zeker omdat de kaligehaltes in drijfmest de laatste jaren gezakt zijn.

Door aanvullend een kleine kaligift te geven (afhankelijk van de drijfmestgift), kunnen typische stressfactoren in de zomer en het najaar, zoals roest, voor grasland beperkt worden. Let op! Teveel kali geven is echter niet goed voor de diergezondheid. Het is raadzaam om de aanvullende gift per snede niet te hoog te maken, zeker in geval van beweiding. Denk daarbij aan maximaal 50-100 kg kali 60 per snede.

Terug naar overzicht