Fosfor of fosfaat

05-02-2016

Vaak worden de termen fosfor (P) en fosfaat (P2O5) ogenschijnlijk door elkaar gebruikt. Het gebruik van deze termen hangt echter af van de context. We leggen het uit.

Vaak worden de termen fosfor (P) en fosfaat (P2O5) ogenschijnlijk door elkaar gebruikt. Het gebruik van deze termen hangt echter af van de context.

Het verschil tussen fosfor en fosfaat

P staat voor het chemische element fosfor uit het periodieke systeem en wordt gebruikt in de context van beschrijvingen van de mineralenhuishouding van plant, dier, bodem en water. Zo spreekt men van fosforconcentraties in het oppervlaktewater en het fosforgehalte in de plant. Fosfor komt in de natuur het meest voor in fosfaatverbindingen. Dit zijn verbindingen van fosfor met zuurstof (bijvoorbeeld H2PO4 of P2O5). Fosfaat wordt veelal gebruikt in de context van bodemkundige aspecten, bemestingsadviezen en het mestbeleid (zoals fosfaatgift en fosfaattoestand van de bodem).

Omrekenen van fosfor naar fosfaat

Omrekenen van kilogrammen P (fosfor) naar kilogrammen P2O5 (fofaat) gebeurt door te vermenigvuldigen met een vaste factor van 2,29. Omgekeerd kan fosfaat omgerekend worden naar fosfor door te delen door 2,29. Dus 100 kg P komt overeen met 229 kg P2O5.

Terug naar overzicht