Hoeveel fosfaat heeft een plant nodig?

05-02-2016

Het element fosfor heeft de plant nodig als bouwstof voor de vorming van bepaalde eiwitten en andere organische stoffen. Een snel groeiend gewas kan in de jeugdfase tot 2,5 kg fosfaat per ha per dag opnemen.

Hoeveel fosfaat heeft een plant nodig?

Het element fosfor heeft de plant nodig als bouwstof voor de vorming van bepaalde eiwitten en andere organische stoffen. Een snel groeiend gewas kan in de jeugdfase tot 2,5 kg fosfaat per ha per dag opnemen.

Waarom heeft een plant fosfaat nodig?

Voor een goede groei moeten planten tijdig over voldoende fosfaat kunnen beschikken. Fosfaat is nodig voor de energiehuishouding van de plant om zonlicht in voedsel om te zetten. Gebrek aan fosfaat kost opbrengsten, remt de groei van gewassen en leidt tot een slechtere benutting van stikstof en andere voedingsstoffen. Fosfaat wordt via de wortels uit het bodemvocht opgenomen. Een volgroeid gewas heeft circa 50.000 km wortels per ha. Fosfaat bevordert de ontwikkeling van de jonge plant. Voldoende beschikbaar fosfaat, dichtbij de wortels, is vooral belangrijk zolang het wortelstelsel nog niet volgroeid is

Hoeveel fosfaat heeft een plant nodig?        

Een snel groeiend gewas kan in de jeugdfase tot 2,5 kg fosfaat per ha per dag opnemen. De fosfaatopname, en dus ook fosfaatafvoer, verschilt sterk tussen gewassen en hangt af van de opbrengst (zie onderstaande tabel). 

Opbrengst (ton/ha)Afvoer met gews (kg P205/ha)GroeistartAardappelen40 - 7544 - 83aprilBieten60 - 10054 - 90meiTarwe8 - 1268 - 102februariSpruitkool18 - 2638 - 55meiPeen70 - 11049 - 77meiUien40 - 10036 - 90april

 

Terug naar overzicht