From soilto life
Nieuws

Maismeststoffen assortiment 2016

Maismeststoffen assortiment 2016

Maismest HUMICoat derogatie meststoffenTriferto presenteert een uitgekiend maïsmeststoffen assortiment die past binnen de wettelijke, praktische en agronomische eisen van de moderne maïsteler.

Vanuit het mestbeleid wordt de toegestane ruimte voor fosfaatkunstmest op maïs verder beperkt. Voor derogatiebedrijven betekent dit dat er naast drijfmest geen ruimte meer is voor een aanvullende fosfaatgift uit kunstmest. Om het teeltrisico te beperken en de beginontwikkeling van de maïs-kiem te stimuleren is een goede fosfaatbeschikbaarheid direct na zaaien van belang. Dit vraagt om een goede beschikbaarheid van fosfaat uit de bodem en dierlijke mest. Triferto introduceert hiervoor de twee maismestsoorten voorzien van humuszuren, te weten:

  • Maïsmest NP 24-0-0 + 0.3B + HUMICoat
  • Maïsmest NP 15-0-15 + 0,15B + HUMICoat

Een uitdaging: zonder fosfaat bemesten

HUMICoat is een door Triferto ontwikkelde 3-componenten coating die humuszuren bevatten. Door de kunstmestkorrels te coaten met hoogwaardige humuszuren worden de mineralen beter door de plant benut. In de bodem blijft er meer fosfaat, kali en magnesium beschikbaar voor de maïsplantwortels. Hiermee wordt de startgroei, wortelontwikkeling en opname van voedingsstoffen gestimuleerd, in het bijzonder bij een lage fosfaatbeschikbaarheid of perioden van droogte.

Maismeststoffen assortiment Triferto HUMICoat