Perlka Stikstof op gazon - strooiadvies

01-03-2016

Kalkcyanamide is veel meer dan een gewone stikstofmeststof. Zijn speciale werkingswijze vraagt een verhoogde aandacht bij het gebruik op gazons. Om zijn nevenwerkingen volledig te kunnen benutten, zonder de cultuurplanten te benadelen, moet men de volgende richtlijnen in acht nemen:

Kalkcyanamide is veel meer dan een gewone stikstofmeststof. Zijn speciale werkingswijze vraagt een verhoogde aandacht bij het gebruik op gazons. Om zijn nevenwerkingen volledig te kunnen benutten, zonder de cultuurplanten te benadelen, moet men volgende richtlijnen in acht nemen:
 
Kalkcyanamide voor een gezond en groen gazon

  • De langzaam aanvangende en langdurige stikstofwerking verhindert een massale groei en zorgt wekenlang voor een groen gazon.
  • Het hoge gehalte aan actieve kalk zorgt voor een goede bodemstructuur en bevordert de micro-organismen.
  • Talrijke onkruiden alsook paardebloem, algen en mos worden teruggedrongen.
  • Schadelijke dieren die de graszode beschadigen worden met succes bestreden.
  • Bodemgebonden schadelijke schimmels worden sterk verminderd.

Bijkomende informatie:

  • Voor de bemesting van gazons principieel alleen PERLKA® (gekorrelde kalkcyanamide) gebruiken.
  • Bij sterke overwoekering van het gazon met onkruiden en mos 10 tot 14 dagen na de eerste bemesting een tweede maal behandelen met dezelfde dosis.
  • In geen geval meer dan 40 g/m2 in één gift op een bestaand gazon uitstrooien, daar anders het gazon kortstondig kan beschadigd worden. 
  • Overlappingen bij het uitstrooien vermijden.

Gelieve onze algemene veiligheidsvoorschriften voor de omgang met kalkcyanamide na te leven.

 

Terug naar overzicht