From soilto life
Nieuws

Organische of minerale meststoffen

Organische of minerale meststoffen

Om een keuze te maken uit minerale of organische meststoffen, is de onderstaande informatie van belang. 

Minerale meststoffen
Minerale meststoffen kunnen op maat worden samengesteld. De belangrijkste hoofdelementen zijn stikstof (N), fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), zwavel (S), calcium (Ca), natrium (Na). Deze elementen kunnen naar behoefte aangevuld worden  met daarnaast de verschillende spoorelementen voor de planten (ijzer, koper, borium, zink, etc.).

Minerale meststoffen zijn steeds gelijkmatig en constant van samenstelling en hebben een snellere werking dan organische meststoffen, het zijn zouten die direct oplossen in water en daardoor direct beschikbaar zijn voor opname door de plantwortels. Ook is doorgaans vooraf geweten wat de exacte afgifte is over een bepaald tijdstip aan het gewas, dit maakt correcte bijbemesting tijdens het groeiseizoen mogelijk. Een volgen van een bemestingsadvies stelt te gebruiker van de meststof in staat te bemesten naar behoefte. De snelheid van de afgifte van de voedingsstoffen kan worden afgeremd door het aanbrengen van een speciaal ontwikkelde coating. Minerale meststoffen zijn op die manier uitermate geschikt voor tal van landbouwgewassen waarbij een correcte groeicurve voor een maximale opbrengst zorgt. 

Organische meststoffen
Organische meststoffen zijn uitsluitend opgebouwd uit natuurlijke grondstoffen die zijn gewonnen uit dierlijk of plantaardig materiaal. Het spreekt dus voor zich dat deze vorm van meststoffen langer duurt vooraleer de voedingselementen uit deze meststoffen de plant bereiken. Er zijn namelijk vectoren nodig in de vorm van micro-organismen die de meststoffen omzetten in voor de plant opneembare deeltjes. Dit proces wordt mineralisatie genoemd. De snelheid van deze omzetting is afhankelijk van de bodemtemperatuur, het vochtgehalte en het gehalte aan organische stof. Door het geleidelijk vrijkomen van de voedingselementen is de kans op overbemesting bijzonder klein, echter kan bij nadelige weersinvloeden (koud of droogte) ondervoeding ontstaan als gevolg van een trage mineralisatie. 

Biologische meststoffen
Gekorrelde meststoffen, die lijken op minerale meststoffen, wekken de indruk een ‘chemische’ meststof te zijn. Deze stelling gaan niet altijd op. Meststoffen zoals Patentkali en Korrelkalk worden gewonnen uit natuurlijke bronnen en zijn daarom toegelaten als biologische meststof voor de land- en tuinbouw. Lees daarom altijd goed op de verpakking, hierop staat of u een minerale, organische of biologische meststof in handen heeft.