Strooien van meststoffen op gazon en border

01-03-2016

Tijdens het bemesten van het gazon of border dient u zorgvuldig te werk te gaan. Wanneer u niet op de juiste wijze bemest, is de kans erg groot dat de mest onregelmatig wordt verdeeld of tot verbranding leidt. In dit nieuwbericht leggen we u uit hoe u meststofkorrels het best kunt strooien.

Tijdens het bemesten van het gazon of border dient u zorgvuldig te werk te gaan. Wanneer u niet op de juiste wijze bemest, is de kans erg groot dat de mest onregelmatig wordt verdeeld of tot verbranding leidt.

De wijze van bemesten

  • Wacht tot het gazon droog is. Dit heeft te maken met drie redenen: Allereerst kunt u het gazon niet maaien als het nat is. Ten tweede blijft de korrelmeststof aan het gras plakken en verdeelt zich daardoor minder goed. Bovendien begint de minerale meststof direct op te lossen. Vrijkomende meststoffen kunnen bij direct contact met het gras leiden tot verbranding.
  • Maai het gazon voordat u begint met het bemesten van het gazon. De mest kan daardoor beter verdeeld worden en bovendien verkleint het de kans op verbranding.
  • Meet de hoeveelheid mest nauwkeurig af: voor 100 m² heeft u twee tot vijf kg korrelmeststof nodig en deel deze op in tweeën. Het eerste deel van de bemesting strooit u uit in de lengte en het andere deel in de breedte van het gazon. Op die manier voorkomt u dat de mest onregelmatig verdeeld wordt.
  • Minerale meststoffen lossen op door water aan te trekken. Indien u niet tijdig sproeit, gaat de kunstmest vocht onttrekken aan het gras. Dit kan leiden tot verbranding van het gras. Zet om die reden direct na het verspreiden van de mest de sproeier(s) aan. Laat deze aanstaan totdat elk korreltje kunstmest is opgelost.
Terug naar overzicht