Bemesting van de moestuin

01-03-2016

Naast planten in een rijke organische grond, zal er ook voeding gegeven moeten worden aan de planten in je moestuin, namelijk met meststof. Je wil natuurlijk dat er zo snel mogelijk een mooie krop sla groeit of een heerlijke spitskool. Daar is wel wat hulp bij nodig.

Naast planten in een rijke organische grond, zal er ook voeding gegeven moeten worden aan de planten in je moestuin, namelijk met meststof. Je wil natuurlijk dat er zo snel mogelijk een mooie krop sla groeit of een heerlijke spitskool. Daar is wel wat hulp bij nodig.

Waarom bemesten?
Als we planten oogsten uit de moestuin, verwijderen we ook de voedingsstoffen die door de plant uit de bodem zijn opgenomen. Deze voedingsstoffen moeten we weer aanvullen om elk jaar hetzelfde opbrengstniveau te kunnen handhaven. Tevens hebben veel planten wat extra's nodig om voldoende snel te kunnen groeien in de relatief korte periode die geschikt voor hen is.

Voedingselementen NPK 12-10-18
Planten nemen met hun wortels voedingsstoffen uit de bodem op. Van de macro-elementen hebben planten relatief grote hoeveelheden nodig. Een gebrek aan zo'n element laat zich snel zien door een slechte groei en/of een afwijkende kleur. De macro-elementen zijn stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K). 

Stikstof
Stikstof is het belangrijkste element. Het speelt een grote rol bij de vorming van het blad en het is een onderdeel van essentiële stoffen als eiwitten en enzymen. Een gebrek aan stikstof uit zich door een gele bladkleur (bij planten die normaal groen behoren te zijn). De gele of lichtgroene kleur is het eerste in het oudere blad te zien, omdat de plant in staat is de spaarzame stikstof te herverdelen en naar de hardstgroeiende plantendelen (het jonge blad) te sturen.

Fosfaat
Fosfaat is een element dat bij veel processen in de plant betrokken is (ademhaling, energievoorziening). Zaden bevatten altijd relatief veel fosfor. Fosfor is weinig mobiel in de grond. Het is stevig gebonden aan bodemdeeltjes en organische stof en lost niet gemakkelijk op in het bodemwater. Planten hebben dus een uitgebreid wortelstelsel nodig om voldoende fosfor op te kunnen nemen. Een kiemplantje heeft nog nauwelijks wortels en is voor zijn voorziening afhankelijk van de voorraad die in het zaad verpakt zat. Fosforgebrek kan zich uiten in een paarsachtige verkleuring, kleine planten en een slechte zaadzetting.

Kalium
Kalium is van belang voor de vochthuishouding in de plant, de stevigheid van de plant en de vorming van zetmeel. Knolgewassen met veel zetmeel (aardappel, knolselderij) hebben extra kalium nodig. Kaliumgebrek kan zich uiten door gele verkleuringen aan de bladranden, daar waar de verdamping het sterkste is.

Allround meststof NPK 12-10-18
Niet alle moestuingewassen hebben hetzelfde nodig. Sommige groenten hebben minder meststoffen nodig dan andere en klein fruit en aardbeien vereisen ook andere voeding. Daarom is het makkelijk om één universele meststof toe te passen voor de hele moestuin, in plaats van tien verschillende soorten meststoffen te moeten kopen. De universele meststof NPK 12-10-18 bevat zowel stikstof, fosfaat als kalium, waarmee de basisbehoefte van uw moestuinplanten worden gevoedt. Het zijn de belangrijkste voedingsstoffen voor planten. Stikstof (N) is nodig voor de groene delen van de plant, fosfaat (P) voor sterke wortels en kalium (K) voor stevigheid, weerstand, bloei en vruchtvorming. 

Extra kali voor knolgewassen met veel zetmeel
Patentkali is een chloorarme kaliummeststof met een hoog gehalte aan magnesium en zwavel. Alle voedingselementen zijn aanwezig onder wateroplosbare sulfaatvorm en daarom direct opneembaar voor de plant. Moestuingewassen, zoals aardappelen of knolselderij, hebben extra kalium nodig om sterke vruchten en stevige planten te worden. Een bodem met een goede kaliumvoorziening zorgt voor stevige en goed ontwikkelde planten met een optimale vruchtontwikkeling. Een aanvulling met Patentkali is daarom het advies. Patentkali is chloorarm. Hierdoor is deze kaliumbron zeer geschikt voor chloorgevoelige en magnesiumbehoeftige gewassen, zoals aardappelen en vollegrondsgroenten.

 

Terug naar overzicht