PIADIN - onderbouwde resultaten

04-03-2016

PIADIN is veel toegepast als nitrificatieremmer in drijfmest. Het doel is stikstofverlies door uitspoeling te voorkomen en op deze manier drijfmest een meerwaarde te geven. Gerenomeerde onderzoekinstituten Wageningen UR, PPO en NMI hebben de meerwaarde van PIADIN wetenschappelijk onderzocht. 

PIADIN is veel toegepast als nitrificatieremmer in drijfmest. Het doel is stikstofverlies door uitspoeling te voorkomen en op deze manier drijfmest een meerwaarde te geven. Gerenomeerde onderzoeken instituten Wageningen UR, PPO en NMI hebben de meerwaarde van PIADIN wetenschappelijk onderzocht.

Meer stikstof in bodem na vroege toediening drijfmest met PIADIN

Piadin in drijfmestWageningen UR toonde aan dat dankzij PIADIN meer stikstof in de bodem beschikbaar blijft voor plantgroei. Het toevoegen van PIADIN aan varkensdrijfmest heeft gemiddeld over twee jaar onderzoek in deze proef geleid tot een 40 tot 50 kg hogere N-mineraal in april t.o.v. het niet toevoegen van PIADIN aan varkensdrijfmest. 

10% meer droge stof van het maïsland

Piadin in de maisteeltIn een veldproef met zes herhalingen, uitgevoerd door PPO, waarin het effect van PIADIN op de maïsteelt werd getoetst, werd vastgesteld dat de nitrificatieremmer significant bijdraagt aan de droge stofopbrengst. Naast 10% meer drogestof, werd ruim 23% meer zetmeel in de maïs geanalyseerd ten opzichte van percelen waaraan geen PIADIN werd toegevoegd. 

7% meer droge stof van grasland

PIADIN in graslandIn de bodem wordt ammoniumstikstof uit drijfmest deels opgenomen door het gewas en deels omgezet in nitraat. PIADIN vertraagt dit proces, waardoor gras over een langere periode over ammoniumstikstof beschikt. In de praktijk zorgt dit voor meer structuur in het gras. Veldproeven tonen bovendien een hogere ds-opbrengst van gemiddeld 7% gemeten over zes jaren. 

6% meer zetmeelaardappelen

Piadin in de aardappelteeltPPO en NMI hebben drie jaar lang het effect van PIADIN op de aardappelteelt getoets. In dit onderzoek werd vastgesteld dat de nitrificatieremmer positief bijdraagt aan de opbrengst. Het gemiddelde resultaat is 6% meer zetmeelaardappelen, dankzij de toevoeging van PIADIN. Door de toevoeging van PIADIN komt het stikstof uit drijfmest geleidelijk vrij. Dit loopt beter in lijn met de stikstofbehoefte van aardappels.  

Terug naar overzicht