From soilto life
Nieuws

Vruchtbare Kringloop zet in op HUMIC

Vruchtbare Kringloop zet in op HUMIC

Een grote hoeveelheid fosfaat in de bodem wil nog niet zeggen dat het gewas daar ook over kan beschikken. Het overgrote deel fosfaat zit gebonden (gefixeerd) aan ijzer, aluminium en calcium, waardoor de plant niet over het fosfaat kan beschikken. HUMIC voorkomt deze fixatie, waardoor fosfaat uit dierlijke mest en bodem, maximaal beschikbaar blijft voor de maïsplant. Dit werd in Haarlo, dat midden in het gebied van Vruchtbare Kringloop Achterhoek ligt, drie jaar lang onderzocht. 

HUMIC: een goede maïsstarter

Wortelontwikkeling fosfaat mais Humuszuren HumicDoordat fostaaf beter beschikbaar is, wordt de wortelontwikkeling van de jonge maïsplant gestimuleerd. Dit effect werd aantoonbaar tijdens de wortelanalyses tijdens de maïsgroei. Meer wortelvolume, vertakkingen en meer haarwortels die vervolgens meer vocht en voedingsstoffen uit de bodem kunnen opnemen. Met name in het voorjaar, bij koude en natte gronden, komen voedingsstoffen vertraagd beschikbaar. Een boost, in de vorm van HUMIC, helpt de jonge maïsplant door deze stressperiode heen en geeft de maïsplant een snellere startgroei. 

Proefresultaten in maïs

Op twee locaties in Haarlo zijn drie jaar veldproeven uitgevoerd, waarin de effecten van humuszuren in de maïsteelt werden getoetst. Doel van het onderzoek was vast te stellen of het gebruik van HUMIC in de maIsteelt leidt tot een betere beworteling, een hogere opbrengst en een betere voederwaarde. De resultaten van dit onderzoek zijn aanleiding voor deelnemers van Vruchtbare Kringloop humuszuren in de praktijk toe te passen.

HUMIC humuszuren proefresultaten mais

We adviseren u graag!
De bemestingsspecialisten van Triferto zijn nauw betrokken bij de onderzoeken die werden uitgevoerd met humuszuren in de maïsteelt. Deze ervaringen delen we graag met u, met daaraan gekoppeld een praktijkgericht advies. Neem daarom contact op met Triferto. U maakt bovendien kans op gratis HUMIC. 

Probeer HUMIC en maak kans op gratis 25 liter HUMIC
In de week van 25 april geeft Triferto tien keer een can van 25 liter HUMIC weg aan maïstelers die laagdrempelig humuszuren willen proberen. Neem daarom contact op met Triferto. Stuur een mail of bel tel: 0314-374000. 

 

HUMIC gratis