PPO Maisproef succesvol afgerond

18-03-2016

Met de toevoeging van een nitrificatieremmer aan drijfmest, komt de stikstof trager beschikbaar en kan er minder nitraat uitspoelen, waardoor de stikstof beter wordt benut voor de plant. Onafhankelijke PPO-proeven van het afgelopen maïsseizoen, tonen elf procent hogere drogestofopbrengst per hectare.

Met de aangescherpte bemestingsnormen van de laatste jaren, wordt het voor maïstelers steeds lastiger om het gewas van voldoende stikstof te voorzien. Volgens Ronald van Hal, marketing en R&D manager bij Triferto, is het daarom belangrijk om de middelen die de veehouder ter beschikking heeft, efficiënt in te zetten. Daarbij noemt hij de benutting van de mineralen uit drijfmest een belangrijk uitgangspunt. ''Veehouders doen er verstandig aan om drijfmest slimmer toe te passen. We zien steeds meer technieken en ontwikkelingen die de benutting van de mineralen in drijfmest vergroten. Zo zijn er goede resultaten bij de toepassing van drijfmest in de rij. Op deze manier kan de plant sneller beschikken over de benodigde nutriënten. Vooral fosfaat is bij de beginontwikkeling van maïs erg belangrijk. Die mag tegenwoordig echter alleen maar vanuit drijfmest gegeven worden.”

Stikstof trager beschikbaar

Wat de behoefte van stikstof betreft, is het verhaal heel anders. In het beginstadium heeft een maïsplant weinig stikstof nodig. Van Hal: ''Eigenlijk is het vreemd dat we in één keer de volledige behoefte aan stikstof toedienen, terwijl het kleine maïsplantje dit lang allemaal niet nodig heeft.” Hij is daarom van mening dat de stikstof uit drijfmest en kunstmest in maïs beter verdeeld over de groeiperiode beschikbaar moet blijven.  

Dit is ook de reden dat Triferto in 2015 weer onderzoek heeft laten doen door PPO (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving), naar de werking van een nitrificatieremmer in drijfmest. Een nitrificatieremmer zorgt er voor dat de ammoniumstikstof in de mest langer in stabiele ammoniumvorm in de bodem blijft en niet direct wordt omgezet in het uitspoelingsgevoelige nitraat. Wanneer de bodemtemperatuur stijgt, neemt de omzettingssnelheid naar nitraatstikstof weer toe. Naast de vertraging van de beschikbaarheid van stikstof, is er ook minder kans dat tijdens een nat voorjaar stikstof uitspoelt naar de bodem. Daarom is het middel ook geschikt voor toediening op grasland.

Tien jaar ervaring met PIADIN

Met Piadin heeft Triferto ruim tien jaar een nitrificatieremmer voor drijfmest op de markt. De afgelopen jaren ziet Triferto een toenemende vraag naar het product. ''Door de aangescherpte mestwetgeving wordt er meer gezocht naar mogelijkheden om de mest die nog aangewend mag worden zo goed mogelijk te benutten”, legt Van Hal uit. 

PPO onderzoek Piadin op maisPPO-onderzoek, 11% meer drogestof

Op de proeflocatie van PPO in Vredepeel, werd afgelopen seizoen een proef gedaan in zes herhalingen. De maïs op de zes proefvelden werd met 35 kuub drijfmest bemest, 150 kilo kunstmest (NP 25-0) en een overbemesting met 150 kilo kaliummeststof. De ene helft van de maïs kreeg drijfmest zonder nitrificatieremmer toegediend en de andere helft met vijf liter Piadin per hectare. Tijdens de oogst werd het verse product gewogen en bemonsterd. De droge stofopbrengst bij de stroken maïs met nitrificatieremmer in de drijfmest, lag op 17771 kilo drogestof per hectare. Dit is elf procent hoger dan de stroken zonder nitrificatieremmer in de mest. Dit verschil blijkt significant. Ook de gehalten VEM, zetmeel en ruw eiwit per kilo drogestof, lag hoger bij toevoeging van een nitrificatieremmer.

Meerjarig onderzoek

De vraag is of de toevoeging van een nitrificatieremmer aan drijfmest in andere jaren hetzelfde resultaat geeft. Niet elk voorjaar is gelijk wat temperatuur en neerslag betreft. Van Hal beaamt dit. ''In een jaar als 2014, waarbij de omstandigheden in het voorjaar optimaal waren, zal het effect van een nitrificatieremmer minder sterk zijn. We hebben echter alle bestaande onderzoeken, zowel onafhankelijk, eigen, als van derden, uit de jaren 2007 tot en met 2009 gemiddeld, en daarbij komen we op een plus van twaalf procent in droge stofopbrengst. Het effect in 2015 is dus zeker geen uitzondering. Uiteindelijk moeten veehouders het ook als een soort verzekeringspremie zien, die zich in een jaar als 2015 heel snel terugbetaald.”

Rendement per hectare

Het toedienen van de nitrificatieremmer kan op twee manieren. Of het doseren tijdens het mixen, net voor de mest uitgereden wordt, of middels een pompunit op de mesttank. Deze pompunit kost rond de 2000 euro en is toepasbaar op alle tanken. Van Hal ''Hierbij is de dosering van het middel veel beter dan toevoeging tijdens het mixen en daarmee is de werking van het product ook beter.”

Triferto berekent de kosten van het middel op 20 tot 25 euro per hectare. In een rekenvoorbeeld, waarbij als uitgangspunt de PPO-proef wordt genomen, levert de nitrificatieremmer bij een prijs van 0,15 euro per kilo droge stof, 261,30 euro op. Het rendement op de investering is dan 236,30 euro per hectare. ''De toepassing van een nitrificatieremmer betaalt zich dan snel terug”, concludeert de Triferto-manager.

Oog voor duurzame ruwvoer productie

Naast het economisch rendement, draagt de nitrificatieremmer volgens van Hal ook bij aan een verbetering van het milieu. Vooral in een koud en nat voorjaar beperkt de nitrificatieremmer de uitspoeling van stikstof naar het grondwater. In verschillende zandgrondgebieden wordt de nitraatrichtlijn van 50 gram nitraat per milliliter niet of nauwelijks gehaald. Daar zou een nitrificatieremmer goed werk kunnen doen”, stelt Van Hal. In Duitsland blijkt in een aantal deelstaten voor het vroege voorjaar en late najaar al een verplichting van het gebruik van een nitrificatieremmer in drijfmest te bestaan. ''Een verplichting in Nederland is wat ons betreft een stap te ver, maar het zou wel mooi zijn dat veehouders zelf inzien dat niet alleen het rendement, maar ook het milieu gebaad is bij een efficiënt gebruik van mineralen”, aldus Van Hal.

 

Terug naar overzicht