From soilto life
Nieuws

Steeds vaker kaliumtekort in maïs

Steeds vaker kaliumtekort in maïs

Maïs heeft voor een goede opbrengst ongeveer 285 kg/ha K2O nodig. Gemiddeld zit in rundveedrijfmest 6,2 kg/ton K2O. Hiervan dient 46 ton/ha te worden toegediend om in de behoefte van maïs te voorzien. Tegenwoordig wordt vaak minder mest aangewend of er wordt mest gebruikt met een lager dan gemiddeld kaliumgehalte. In deze situaties dient er een bijbemesting plaats te vinden met bijvoorbeeld Korn-Kali of Kali 60 tijdens het 4/6-bladstadium of direct na het zaaien. Kali 60 is ongeveer 10% goedkoper dan Korn-Kali gerekend per kg kalium. Korn-Kali bevat in tegenstelling tot Kali 60 naast 40 % kalium ook zwavel, magnesium en natrium. 

Hieronder worden vier situaties weergegeven m.b.t. de bijbemesting van maïs:

Situatie 1: Hoge mestgift met gemiddelde gehaltes

46 ton/ha rundveedrijfmest NPK (4,4-1,6-2)285 kg/ha K2O nodig voor goede maïsopbrengst -285 kg/ha K2O Benodigde bijbemesting 0 kg/ha K2O

 Situatie 2: Lage mestgift met gemiddelde gehaltes

35 ton/ha rundveedrijfmest NPK (4,4-1,6-6,2)217 kg/ha K2O nodig voor goede maïsopbrengst -285 kg/ha K2O Benodigd bijbemesting 68 kg/ha K2O

Situatie 3: Hoge mestgift met lage gehaltes

46 ton/ha rundveedrijfmest NPK (3,5-1,4-4,5) 207 kg/ha K2O nodig voor goede maïsoogst -285 kg/ha K2O Benodigde bijbemesting 78 kg/ha K2O

Situatie 4: Lage mestgift met lage gehaltes

35 ton/ha rundveedrijfmest NPK (3,5-1,4-4,5)158 kg/ha K2O nodig voor goede maïsopbrengst -285 kg/ha K2O Benodigde bijbemesting127 kg kg/ha K2O

Indien als rijenbemesting al kalium is meegegeven, kan deze op de bijbemestingsgift in mindering worden gebracht. Hierbij geldt een werkingsfactor van 1,25.
Uit bovenstaande blijkt dat het belangrijk is om de samenstelling van de gebruikte mest te weten.

• Downloads

 Magnesium gebrekverschijnselen herkennenDosering en Toediening van EPSO bladmestststoffenDe invloed van magnesium bemesting op de maisteeltInvloed van magnesium bemestng op de aardappelteelt