Lezing AOC Oost - Vruchtbare Kringloop

30-03-2016

Het project de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) draait al een aantal jaren. VKA wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken wat betreft bedrijfsresultaten, milieukwaliteit, waterbeheer en bodemvruchtbaarheid.

Vruchtbare Kringloop Achterhoek LiemersOp 29 maart 2016 organiseerde de Vruchtbare Kringloop samen met AOC Oost een studiedag voor studenten en docenten veehouderij en loonwerk, om veel van de praktische ervaringen uit het project te delen. Ronald van Hal verzorgde namens Triferto een lezing met als titel “Wat kunnen humuszuur en kalkkorrels betekenen bij duurzaam bodembeheer”?

Tijdens de inleiding werd duidelijk dat verduurzamen, zoals Vruchtbare Kringloop initieert, aangejaagd wordt door Europese wetgeving. Een wetgeving die stuurt richting het efficiënter benutten van nutriënten. “De agrosector staat voor de uitdaging om de milieubelasting steeds verder te beperken en in de groeiende vraag naar voedsel en ruwvoer te voorzien” aldus Ronald van Hal.

Lezing AOC Oost Vruchtbare KringloopMaatregelen liggen voor het oprapen

“Het kiezen van de juiste stikstofvorm, een bodemanalyse écht bestuderen en mee laten wegen in je bemestingsplan, bewust kiezen voor rijenbemesting en tijdstip van bemesten… Allemaal tips die vanzelfsprekend klinken, maar in de praktijk onvoldoende aandacht krijgen”, aldus Van Hal. De AOC Oost studenten herkennen zich hierin, blijkt uit de reacties uit de zaal. Een waarschuwende vinger gaat op als het gaat om de bodem pH. Deze is in veel gevallen te laag. Uit een data-analyse die Van Hal uitvoerde, in samenwerking met EuroFins (BLGG), blijkt dat bodem pH op meer dat 60% van de Nederlandse maïspercelen onder de streefwaarde van 5,2 zit. In de video, die ingaat over bekalken van maïsland, wordt het effect van kalk op de maïsopbrengst uitgelegd, gevolgd door een rendementsberekening. Van Hal sluit dit onderwerp af met een pakkend en eenduidig advies: Maïs eraf, Kalk erop!

Fosfaat en humuszuren

Tot slot gaat Van Hal in op het fosfaatvraagstuk, ‘hoe oogsten we 50 ton maïs zonder kunstmestfosfaat?’ Een uitdaging waar de studenten niet direct een antwoord op hebben. Eén van de tools die besproken wordt is het effect van humuszuren op de fosfaatbeschikbaarheid in de bodem. Met wetenschappelijk onderbouwde feiten laat Van Hal zien dat humuszuren bijdragen aan de gewasopbrengst. Een korte uitleg: “Humuszuren houden fosfaat beter beschikbaar voor de plant, hetgeen indirect de wortelgroei stimuleert. Een betere wortelpruik is in staat om meer vocht, en daarmee voedingstoffen op te nemen. De investering in meststoffen wordt hierdoor rendabeler, omdat het maximaal benut wordt voor gewasgroei. De proefresultaten laten zien dat met de inzet van humuszuren de gewasopbrengst, in dit geval maïs, met 8% stijgt. Bekijk de video

Terug naar overzicht