From soilto life
Nieuws

Bodem pH: de scheikundige benadering

Bodem pH: de scheikundige benadering

De scheikundige benadering:
De zuurgraad is een maat voor de concentratie aan vrije waterstofionen (H + ). Hoe meer van deze ionen zich in de bodem bevinden, hoe zuurder deze bodem is (hoe lager de pH). Hoe minder van die ionen, hoe minder zuur de bodem is (hoe hoger de pH). De pH- waarde varieert van 0 tot 14. De pH van zuiver water is 7, we noemen dit neutraal. Wanneer de pH van een stof lager is dan 7, is die zuur; is die hoger dan 7, dan is de stof basisch. Goed om te weten is dat de pH geen simpele optelsom is van H+-ionen. De pH is namelijk een logaritmische waarde: als iets 10 x zuurder is (10 maal meer vrije waterstofionen), wordt het pH-getal één eenheid lager. Is een stof 100 maal zo zuur dan daalt de pH met twee eenheden. Met andere woorden: Een akkerland met een pH van 4,5 is derhalve 100 maal zuurder dan een bodem met een pH van 6,5. 

Meer informatie: www.kalkdealer.nl