From soilto life
Nieuws

Gebruik van veel drijfmest in mais maakt voldoen aan Nitraatrichtlijn lastiger

Gebruik van veel drijfmest in mais maakt voldoen aan Nitraatrichtlijn lastiger

Hilhorst adviseert melkveehouders om de stikstof in drijfmest zo veel mogelijk voor het grasland te bestemmen en in de maïsteelt gebruik te maken van nieuwe technieken om tot een hogere fosfaatbenutting te komen. Hierbij valt te denken aan bemesten van drijfmest in de rij. Ook gebruik van dikke fractie van gescheiden mest met een gunstigere stikstof-fosfaatverhouding kan iets bijdragen. De onderzoeker meent overigens dat de bijdrage daarvan nu nog niet zo groot is en dat er andere scheidingstechnieken nodig zijn om tot wezenlijke effecten te komen.

 

bron: Boerderij Vandaag