Gebruik van veel drijfmest in maïs maakt voldoen aan Nitraatrichtlijn lastiger

01-05-2016

Omdat melkveebedrijven die deelnemen aan derogatie geen fosfaat uit kunstmest meer mogen gebruiken, wordt er meer drijfmest op maïs uitgereden. In maïs is de kans op uitspoeling van nitraat veel groter dan op grasland. Dat kan in bepaalde gebieden problemen veroorzaken bij het halen van de norm voor de Nitraatrichtlijn, met name op zandgrond. Dat zei Gerjan Hilhorst, onderzoeker van Wageningen UR tijdens de bijeenkomst van Vruchtbare Kringloop Achterhoek Liemers. Uit de cijfers van het project blijkt dat op zandgronden 56% van de bedrijven een te hoog stikstofbodemoverschot onder gras en maïs heeft.

Hilhorst adviseert melkveehouders om de stikstof in drijfmest zo veel mogelijk voor het grasland te bestemmen en in de maïsteelt gebruik te maken van nieuwe technieken, om tot een hogere fosfaatbenutting te komen. Hierbij valt te denken aan bemesten van drijfmest in de rij. Ook gebruik van dikke fractie van gescheiden mest met een gunstigere stikstof-fosfaatverhouding kan iets bijdragen. De onderzoeker meent overigens dat de bijdrage daarvan nu nog niet zo groot is en dat er andere scheidingstechnieken nodig zijn om tot wezenlijke effecten te komen.

 

bron: Boerderij Vandaag

Terug naar overzicht