Gehaltes dierlijke mest opnieuw omlaag

17-05-2016

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) heeft in het Bemestingsadvies de tabel ‘Gemiddelde samenstelling van organische meststoffen’ aangepast aan de jongste praktijkcijfers. De gehaltes in runder- en vleesvarkensmest blijven over de afgelopen jaren dalen.

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) heeft in het Bemestingsadvies de tabel ‘Gemiddelde samenstelling van organische meststoffen’ aangepast aan de jongste praktijkcijfers. De gehaltes in runder- en vleesvarkensmest blijven over de afgelopen jaren dalen.

Lees ook: Hevige regen gehad? Bemest extra kali op grasland 
Lees ook: Stikstofbemestingsadvies tweede snede grasland

De gemiddelde gehaltes in runder- en vleesvarkensmest zijn de afgelopen jaren gedaald, meldt de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. Daarom heeft de commissie in het Bemestingsadvies de tabel 'Gemiddelde samenstelling van organische meststoffen' aangepast aan de jongste praktijkcijfers. Deze zijn gebaseerd op de mestanalyses die de laatste jaren binnen zijn gekomen bij Eurofins Agro. Aanpassingen van de tabel vonden eerder plaats in 2002 en 2011. 

Zelf tijdig mestmonsters nemen
Hoewel de gemiddelde gehaltes zijn opgebouwd uit een groot aantal metingen, wordt nadrukkelijk geadviseerd zelf mestmonsters te nemen van de verschillende partijen goed gemixte mest. Er komen namelijk erg grote verschillen voor in de praktijk. Zonder bekende gehaltes kunt u immers niet nauwkeurig bemesten. Van de verzamelde monsters voor de nieuwe cijfers in onderstaande tabel, is het Ntotaal bijvoorbeeld gemiddeld vier kg, maar 95% van de monsters bevindt zich tussen 2,6 en 5,4 kg per m³. Dit geeft aan dat de spreiding groot is. 

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de gehaltes zijn van de twee meest voorkomende organische meststoffen; rundveedrijfmest en vleesvarkensdrijfmest. Bij rundveedrijfmest zijn nagenoeg alle macro elementen lager geworden. Opvallend is dat droge stof niet echt verandert en dat de verhouding Ntot en Nmin ook nauwelijks wijzigt. Voor vleesvarkensmest is de trend hetzelfde, behalve voor fosfaat. 

Gehaltes in drijfmest lager

Bron: BLGG AgroXpertus / Eurofins
         Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen

Terug naar overzicht