Ontheffing HUMICoat voor België een feit

31-07-2016

De Belgische federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, heeft een ontheffing afgegeven ( M062.EB) voor ‘Samengestelde meststof NPK, NK, NP of PK bevattende (secundaire elementen, sporenelementen) humuszuren en fulvozuren’ voorzien van de commerciële naam HUMICoat®. Hiermee is Triferto de eerste Belgische leverancier met ontheffing om NPK meststoffen in de handel te brengen met een coating van humuszuren. 

De Belgische federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, heeft een ontheffing afgegeven (M062.EB) voor ‘Samengestelde meststof NPK, NK, NP of PK bevattende (secundaire elementen, sporenelementen) humuszuren en fulvozuren’ voorzien van de commerciële naam HUMICoat®. Hiermee is Triferto de eerste Belgische leverancier met ontheffing om NPK meststoffen in de handel te brengen met een coating van humuszuren. 

FAVV erkent de werking van HUMICoat
HUMICoat is een door Triferto ontwikkelde techniek, waarmee humuszuren op korrelmeststoffen worden gecoat. Dit betekent dat een korrelmeststof, enkelvoudig of een blend, kan worden voorzien van een humuszurencoating. Door voedingsstoffen uit korrelmeststoffen (zoals fosfaat) in combinatie met humuszuren toe te dienen aan de bodem, worden ze beter opgenomen door het gewas en wordt bijvoorbeeld ongewenste (fosfaat)fixatie voorkomen. Het resultaat is een hoger rendement uit uw investering in meststoffen. Een effect die door de Begische autoriteiten onomstotelijk wordt bevestigd. Om deze reden is het officiëel toegelaten om volgende vermeldingen, verbonden met de kenmerken van humuszuren en fulvozuren, op de verpakking te tonen:

  • "humuszuren en fulvozuren zorgen voor een betere wortelontwikkeling";
  • "humuszuren en fulvozuren verbeteren de opname van nutriënten en het rendement in moeilijke omstandigheden"

Downloads:
Ontheffing M062.EB Nederlandsetalig
Ontheffing M062.EB Franstalig
Meer over HUMICoat

Terug naar overzicht