Opslag tips voor kwaliteitsbehoud van kunstmest

19-07-2018

Goede opslagfaciliteiten zijn voor minerale meststoffen vereist om kwaliteit te behouden en veiligheid te waarborgen. Ze moeten er op gericht zijn, de hoogwaardige kwaliteit van de minerale meststoffen te handhaven tot het moment van strooien. De kunstmestketen, van producent tot eindgebruiker, streeft naar een meststof dat vrij is van vocht; geen  klontenvorming, vermenging en stof.

Goede opslagfaciliteiten zijn voor minerale meststoffen vereist om kwaliteit te behouden en veiligheid te waarborgen. Ze moeten er op gericht zijn de hoogwaardige kwaliteit van de minerale meststoffen te handhaven tot het moment van strooien. De kunstmestketen, van producent tot eindgebruiker, streeft naar een meststof dat vrij is van vocht; geen  klontenvorming, vermenging en stof.

Opslag in loods, los product

 • Sla de meststof op een droge plaats op. Voorkom toetreding van vocht of water via niet waterdichte vloeren, lekkende daken, openstaande deuren en via het naar binnen rijden met natte voertuigen.
 • Controleer de loodsen en silo's regelmatig op lekkages en vochtinslag, met name na storm of zware regenbuien.
 • Dek de meststoffen af bij een te verwachtte opslag van meer dan twee weken. Gebruik hiervoor transparant plastic folie van 0,10 à 0,15 mm dik. Zorg voor overlapping van ca. 0,5 m. Dek na verlading uit een afgedekte partij meststoffen het restant opnieuw met de folie af.
 • Houd de loop- en rijpaden schoon en ruim gemorst product onmiddelijk op.
 • Voorkom dat nitraathoudende korrels temperatuurschommelingen ondergaan tussen 25 en 40 °C. Deze veroorzaken met name het vergruizen van de korrels. Bedenk dat vooral in de zomer overdag in de nok van een loods hoge temperaturen kunnen voorkomen.
 • Vermenging van bepaalde meststoffen kan reacties opwekken die de kwaliteit ernstig nadelig beïnvloeden. Vermijd derhalve tijdens opslag vermenging van verschillende meststoffen. Denk daarbij ook aan restanten van voorgaande opslag, morsproduct van transportbanden, olie en smeervet.
 • Rijd niet met te volle laadschoppen in verband met morsen en vermijd het rijden over product. Los en laad niet bij neerslag.
 • Gebruik geen korrel vergruizende apparatuur.

Opslag gezakt product

 • Sla bij voorkeur niet buiten op. Door opwarming overdag en afkoeling 's nachts, kan de temperatuur van nitraat houdende korrels (KAS) gaan schommelen tussen de 25 en 40 °C. Dit leidt met name tot het vergruizen van de korrels. Indien buitenopslag onvermijdelijk is, sla dan bij voorkeur op in de schaduw. Bescherm de voorraad tegen zonlicht.
 • Stapel gezakt product niet te hoog op (max. drie pallets) en vermijd beschadiging van zakken, hoezen en pallets.
 • Opslaan van minerale meststoffen in zakgoed of bigbags.

Opslag boerderij

 • Silo vochtdicht houden en aandacht voor de technische staat van de silo.
 • Los product altijd afdekken met plastic folie en nitraat houdende meststoffen niet in de zon opslaan.
 • Voorzichtig met het mengen van verschillende meststoffen. Vermenging van kunstmest met mengvoer uitsluiten.
 • Geen restanten in de strooier bewaren en let op lekkage van strooier, met name op de openbare weg.
 • Geen open vuur of warmtebronnen bij nitraat houdende meststoffen.

Download de brochure hier.

Terug naar overzicht