Toelating alle Glyfosaat ingetrokken

22-08-2016

Per 22 augustus aanstaande trekt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) met een voorlopig besluit, de toelating in van alle gewasbeschermingsmiddelen die glyfosaat in combinatie met de hulpstof tallowamine bevatten. 

Per 22 augustus aanstaande trekt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) met een voorlopig besluit, de toelating in van alle gewasbeschermingsmiddelen die glyfosaat in combinatie met de hulpstof tallowamine bevatten. Hiermee geeft het Ctgb uitvoering aan een besluit van de Europese Commissie van begin augustus. Voor de Nederlandse markt gaat het om 36 middelen (twaalf zgn. moedertoelatingen en 24 afleidingen daarvan). Glyfosaat wordt in tal van teelten gebruikt als onkruidbestrijder. De toevoeging van tallowamine bevordert het uitvloeien van het betreffende middel. De reden voor het Europese besluit is dat de commissie in toxicologische onderzoeken een gezondheidsrisico constateert bij middelen die de combinatie van glyfosaat en tallowamine bevatten.

De Europese goedkeuring van de stof glyfosaat liep af per 30 juni 2016. Omdat de lidstaten geen overeenstemming konden bereiken over (de voorwaarden voor) een verlenging van die goedkeuring, besloot de Europese Commissie de huidige goedkeuringsperiode met achttien maanden te verlengen tot eind 2017. Dit besluit is herzien, met als gevolg een intrekking van de toelating per 22 augustus 2016.

Nederland grootverbruiker 
Nederland is recordhouder in het gebruik van landbouwgif. Maar er zijn groeiende zorgen over de gevolgen hiervan voor mens, dier en milieu. Onder wetenschappers is ophef ontstaan over het veelgebruikte onkruidmiddel glyfosaat. Ook in Nederland wordt het in grote hoeveelheden over de akkers en tuinen gesproeid, onder meer onder de naam Roundup van producent Monsanto, die tot 2000 het patent had op het middel.

Volgens de Europese instanties BFR en EFSA is het gebruik van het middel volkomen veilig. Maar afgelopen jaar komt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met een alarmerend rapport. 

Frans beleid
In juni haalden de Fransen 132 onkruidproducten van de markt, waar zowel glyfosaat als tallowamine in zit, omdat niet uitgesloten kan worden dat er onacceptabele risico’s voor gezondheid zijn, na gebruik van deze producten. Hieronder vallen 29 producten voor thuisgebruik. Een woordvoerder van de Franse autoriteit ANSES, Elena Seité, verklaarde in Franse kranten dat het Franse verbod ook voor Roundup-producten geldt, maar ook voor andere glyfosaatproducten die door tuincentra aan particulieren als onkruidbestrijder worden verkocht onder andere merknamen.

Monsanto
Monsanto heeft in april in een statement op de website toegegeven dat ze tallowamine in de producten heeft gebruikt. Monsanto verklaart in dit bericht in april dat ze al bezig waren met een transitie om tallowamine geleidelijk te vervangen door andere stoffen, volgens Monsanto vanwege commerciële overwegingen. Maar een paar maanden eerder sprak de Franse voedselveiligheidsautoriteit ANSES al grote bezorgdheid uit over de combinatie tussen glyfosaat en hulpstof tallowamine, die vaker gebruikt wordt in glyfosaat producten.

 

Terug naar overzicht