Topkuilfinalisten 2016 gebruiken Novurea+S

08-11-2016

Topkuil is een platform om kennis te delen die leidt tot betere (voorjaars)kuilen. Onderdeel hiervan is de wedstrijd om de beste voorjaarskuil. Tijdens het Topkuilevenement in Voorst (OV), wordt de winnaar bekendgemaakt. Jurgen Veron en Frans ten Dam zijn twee van de drie finalisten. Opvallend detail; ze strooiden beide Novurea, evenals de twee finalisten in 2014.

Met de huidige marktsituatie wordt de focus op kostprijs weer benadrukt. Veehouders die veel voer van goede kwaliteit van het land weten te halen, hebben daarbij een voorsprong. Het Topkuil event (geïnitieerd door Agrio) speelt hier op in met een competitie-element. Wie heeft de beste voorjaarskuil van het seizoen, waaraan dit jaar 550 veehouders deelnamen?

Jurgen Veron en Frans ten Dam zijn twee van de drie finalisten van de Topkuil competitie 2016. Opvallend detail; ze strooiden beide Novurea. Een vergelijkbare situatie zoals in 2014, waarin familie van Harten en Harm Albring, finalist waren en ook kozen voor de kwaliteitsmeststof Novurea. Is dit de sleutel tot succes?

Jurgen Veron – eerste snede van vrijwel alleen kunstmest

De kunstmest strooide Veron in twee keer, waarbij de eerste keer Novurea+S werd gestrooid en de tweede keer KAS. Novurea+S paste hij bewust toe met de gedachte dat bij de natte omstandigheden minder verliezen optreden door uitspoeling dan met KAS.

Bekijk de video van het jurybezoek bij Jurgen Veron.


 

Frans ten Dam – topproductie van smakelijk gras
Een goede kuil betekent voor de veehouder ten Dam niet alleen een hoge voederwaarde, maar vooral ook een smakelijke kuil. Het hele graslandmanagement is daar op afgestemd. Zo wordt er beslist niet onder de zeven centimeter stoppellengte gemaaid te worden en mag het hele inkuilproces niet langer dan twee dagen duren. Een goed management, vanaf het moment van bemesten tot inkuilen. Frans ten Dam strooide Novurea+S waarmee de basis werd gelegd voor deze topkuil. Bekijk de video van het jurybezoek bij Ten Dam.


 

Directe links:
Topkuil winnaar 2014 Albring over Novurea
Topkuil finalist 2014 van Hartenover Novurea
Website Novurea
Website Topkuil
Video, zo werkt Novurea
 


 

Terug naar overzicht