From soilto life
Nieuws

PIADIN - het rendement per hectare

PIADIN - het rendement per hectare

Veehouders die vroeg in het jaar drijfmest door de loonwerker laten uitrijden, hebben te maken met uitspoeling van stikstof als gevolg van neerslag. In de maanden februari, maart en april valt doorgaans veel neerslag. Dit is precies de periode dat stikstof beschikbaar moet blijven voor de eerste snede gras. De grootste stikstofopname door mais vindt plaats in een periode van ongeveer 10 à 15 dagen vóór de bloei tot 25 à 30 dagen na de bloei. Gedurende deze periode wordt 85% van de totale stikstofbehoefte verbruikt. Uitspoelen van stikstof betekent opbrengstverlies! Dit kunt u voorkomen. 

Stikstofopname MAISDe werking in het kort
Door toevoeging van PIADIN aan drijfmest blijft stikstof langer in de stabiele ammoniumvorm, waarmee uitspoeling van waardevol stikstof wordt voorkomen. Een maatregel die al meer dan 10 jaar succesvol wordt toegepast. Onderstaand het rendement, gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde proefresultaten. Meer uitleg....

 

 

Boeren rendement grasland: €25,-/ha investeren -> €75,-/ha oogsten

  • Piadin toedienen aan drijfmest kost €25,- per hectare
  • Ruim 6 jaar onderzoek (DLV) toont een gemiddelde meeropbrengst van 7% meer gras
  • Deze 850kg droge stof aan meeropbrengst betekent €75,- per hectare voordeel
  • Meer eigen ruwvoer, betekent minder aankoop van (duurdere) krachtvoeders

Boeren rendement mais: €30,-/ha investeren -> €195,-/ha oogsten 

  • Piadin toedienen aan drijfmest kost €30,- per hectare
  • Meerjarig onderzoek (DLV/PPO) toont een gemiddelde meeropbrengst van +10% maïs
  • Deze 1850kg droge stof aan meeropbrengst betekent €195,- per hectare voordeel

Directe links:
Zo werkt PIADIN
PIADIN, vraag en antwoord
PIADIN, doseer unit voor op de bemester
Stikstof uitspoeling in cijfers

PIADIN rendement