Voorjaarsgift stuurt eiwitkwaliteit gras

13-02-2017

Strooimoment en meststofkeuze bepalend voor opbrengst en samenstelling van eerste snede.

Bij vroeg strooien in het voorjaar, levert een meststof met veel nitraatstikstof geen toegevoegde waarde. Dit is een van de conclusies die Triferto trekt uit proefveldonderzoek naar de relaties tussen meststofkeuze, strooimoment en eiwitopbrengst.

Het loont om kritisch na te denken over de afstemming van de meststofkeuze en het strooimoment. Met de voorjaarsbemesting is, naast de opbrengst, ook de kwaliteit van het eiwit in de eerste snede te sturen.


Figuur 1.

Stikstofopname
Stikstof komt voor de plant beschikbaar in de vorm van ammonium en nitraat. Graswortels nemen ammoniumstikstof op via een actief uitwisselingsproces met de bodem. Dit start al vroeg in het voorjaar. Hierdoor krijgt de grasplant tijd om de stikstof om te zetten in stabiele en bestendige eiwitverbindingen, voordat deze wordt geoogst. De opname van wateroplosbare nitraatstikstof komt later in het seizoen op gang als de wortels grotere hoeveelheden vocht op gaan nemen. Tegelijkertijd is dan energie nodig om te groeien. Hierdoor kan de plant minder investeren in de vorming van eiwit en ontstaan onbestendige eiwitverbindingen.

Meer bestendig eiwit in gras, meer melk
Vorig jaar onderzochten wij het effect van verschillende meststoffen, zoals ASS, Entec en Novurea-S op de opbrengst en kwaliteit van de eerste snede. De stikstof in de eerste twee producten bestaat voor 30 procent uit nitraat en voor 70 procent uit ammonium, terwijl Novurea vijftien procent ammonium en 85 procent ureum bevat. Duidelijk is dat de proefvelden die vroeg werden bemest met Novurea, de hoogste eiwitopbrengsten realiseerden. Bovendien was het eiwit het meest bestendig. In een goede kuil zien we bij voorkeur een lager gehalte oplosbaar eiwit en meer bestendig eiwit. Dit stimuleert de melkgift en aanmaak van melkeiwit.

Duidelijk is dat de proefvelden die vroeg werden bemest met Novurea en/of ammoniummeststof, de hoogste eiwitopbrengsten realiseerden. Bovendien was het eiwit het meest bestendig. Vroeg strooien van nitraatstikstof heeft geen toegevoegde waarde, omdat de plant er dan nog maar weinig mee kan. Inzet van snel opneembare nitraatstikstof is pas later in het seizoen zinvol.
 

Figuur 2.

Terug naar overzicht