Bodem-pH is de basis

26-09-2023

Op het verslag met analyseresultaten van grondmonsters staat de pH vaak wat verstopt op de onderste helft van het formulier. Zonde eigenlijk. Deze waarde zou eigenlijk rood omlijnd bovenaan het verslag moeten staan.

De bodem-pH is namelijk de basis voor een goede bemesting van gewassen.

Een goede bodem-pH is een belangrijke vereiste voor een mooie bodemstructuur, een gezond bodemleven en een optimale nutriënten-benutting.

Een tijdige bekalking zorgt ervoor dat efficiënte benutting van de beschikbare nutriënten mogelijk blijft. De optimale pH is afhankelijk van onder andere bouwplan en grondsoort. Op zandgrond met mais en gras ligt die optimale waarde rond 5,5. Bij aardappelen in het bouwplan is dat wat lager, bij suiker- of voederbieten in het bouwplan wat hoger. Uit cijfers van Eurofins blijkt dat de pH op zandgrond op ruim 30% van de percelen te laag is, dat wil zeggen: de pH is daar lager dan 5.

Ook klavers en kruiden in grasland varen wel bij een goede pH. Vlinderbloemigen kunnen makkelijker en beter stikstof binden uit de lucht bij een pH rond de 5,5 op zandgrond. Voor luzerne is de optimale pH zelfs nog iets hoger.

Bekalking kan zo bijdragen aan het realiseren van een goede opbrengst bij de steeds strenger wordende normen in de komende jaren.

Bij zowel vochtige kalk als poederkalk zijn er voldoende soorten beschikbaar met weinig of geen magnesium. Op veel percelen is de magnesiumtoestand ruim voldoende en is extra magnesium toedienen dus ook niet nodig. Ankal en Limkal (vochtige kalk) bevatten beiden geen magnesium en zijn goed beschikbaar momenteel, maar ook in het FertoCal-assortiment is voldoende keus in soorten met meer of minder magnesium.

Een ‘logisch’ moment voor bekalken is kort na de oogst. Zeker als inwerken niet mogelijk is (op bijvoorbeeld onderzaai van groenbemester in mais, of op grasland) is bekalken in het najaar de meest voor de hand liggende optie. De kalk heeft dan tijd om in de bodem te dringen en daar het gunstige effect te bewerkstelligen.

Op kleigronden is de pH vaak aan de hoge kant en is bekalking dus niet nodig, maar kan het wel interessant zijn om gips toe te passen. Gips (calciumsulfaat) heeft een positieve werking op de bodemstructuur en is daarmee van belang voor de bewerkbaarheid van de grond.

Neem contact op met uw accountmanager mocht u meer of andere informatie nodig hebben.

Terug naar overzicht