Triferto reduceert haar CO2 voetafdruk

09-08-2023

In 2022 is gestart met het gericht reduceren van onze CO2 voetafdruk. Voor Triferto hanteren we scope 1 & 2 voor onze totale organisatie.

In de praktijk is dit de CO2 uitstoot die vrijkomt bij gebruik van elektriciteit en gas, diesel en benzine om machines, heftrucks en shovels te laten draaien, brandstof voor leaseauto’s, vliegreizen, verwarmen van ruimtes, gebruik van water en papier door Triferto zelf.

Onze voetafdruk is ten opzichte van 2019 gedaald met 5,8%. Samen met deze absolute daling zorgt het grotere volume in 2022 voor een reductie per ton product van ruim 20%! Het verminderen van CO2 uitstoot komt in 2022 door minder gebruik van gas en elektriciteit, en het efficiënter omgaan met verwarmen van verpakkingsruimten.

Voor de komende jaren is er een reductieplan opgesteld waarin o.a. reductie in energie verbruik door verduurzaming installaties, kantoren, wagenpark en rollend materieel is opgenomen.

Naast de reductie van onze eigen voetafdruk spant Triferto zich in om samen met klanten en leveranciers de voetafdruk in de keten te verlagen. Voorbeeld hiervan is de levering van een volle vracht KAS in 2023 met een 50% lagere CO2 voetafdruk op basis van biogas.

Vanuit onze ‘From soil to life’ visie spelen we op deze manier een actieve rol in het verduurzamen van de agrarische sector niet alleen voor de huidige, maar ook voor de toekomstige generaties.

Terug naar overzicht