Maisbemesting verdient aandacht!

06-04-2023

Elke kilo stikstof die beschikbaar is optimaal benutten. Voor alle gewassen belangrijk natuurlijk, maar zeker voor mais een flink aandachtspunt. De gebruiksnormen voor mais zijn zeker dermate laag dat een goede benutting van wat wél gegeven mag worden extra belangrijk is.

Elke kilo stikstof die beschikbaar is optimaal benutten. Voor alle gewassen belangrijk natuurlijk, maar zeker voor mais een flink aandachtspunt. De gebruiksnormen voor mais zijn zeker dermate laag dat een goede benutting van wat wél gegeven mag worden extra belangrijk is.

Kies daarom voor maismest met zowel stikstof, zwavel én borium. Deze combinatie zorgt voor een goede benutting van de beschikbare nutriënten. En de borium zorgt voor een goede kolfvulling en dus zetmeel en voederwaarde! Met de dalende prijzen lijkt het aantrekkelijk om alternatieven voor maismest te kiezen, maar dat zou verkeerde zuinigheid zijn. Waarom risico lopen bij beperkte meerkosten per hectare ?

Naast de bekende maismest-soorten N24, de N24 + Humicoat, de NP24-5 en de NP 24-10 is er ook de Maisocote. Deze maismest bevat een deel gecoate ureum die in de loop van het groeiseizoen vrijkomt, waardoor de N-benutting zal verbeteren. Zo komt elke kilo N die wordt gegeven beter tot zijn recht. Al onze maismesten zijn voorzien van voldoende zwavel en borium, zodat die in één toepassing in de rij zijn gegeven.

Bij gecoate ureum zijn gewone ureumkorrels voorzien van een polymeercoating die onder invloed van temperatuur en vocht geleidelijk de stikstof afgeven. Bij droogte en/of lage temperaturen is er weinig gewasbehoefte en is de afgifte dus ook laag vanuit de gecoate meststof. Bij een goede vochtvoorziening en temperatuur in het groeiseizoen is de gewasbehoefte groter en zal ook voldoende N worden afgegeven. De Maisocote bevat 28% N + 20% SO3 + 0,2% B. Van de 28% N in deze meststof bestaat 9% uit gecoate ureum die dus geleidelijker in het groeiseizoen beschikbaar komt voor het gewas. Dat dit goed uitpakt voor opbrengst en kwaliteit laten 2 proeven van Cultus in 2022 zien:

 

Figuur 1: relatieve opbrengst maisproeven 2022 met Maisocote

 

Let op kali

Een oude stelregel voor de bemesting van mais is om re rekenen met 300 kg K2O wat mais nodig heeft. Uiteraard hangt dit af van de opbrengstpotentie op het perceel, maar bij circa 50 ton mais is dit de kali-behoefte. Afhankelijk van K-getal van de bodem, de mestgift op mais en het K-gehalte in de mest is een bijbemesting met kunstmest nog nodig. Niet alle drijfmest bevat immers nog 6 kg K2O per kuub en vaak houdt het bij een mestgift van 35-40 kuub per ha wel op. Dat betekent vaak dat er nog 60 – 100 kg K2O bijbemest moet worden via kunstmest voor een optimale opbrengst. Twee proeven uitgevoerd door Cultus op zandgrond in 2022 laten zien dat dit een heel zinvolle investering is. Niet alleen qua drogestofopbrengst, maar zeker ook qua zetmeel! Er is in deze proeven 90 kg K2O via kunstmest gegeven.

Voor kali-bemesting zijn er verschillende opties. Per kilo kali is Kali 60 de voordeligste optie, maar met Korn Kali dient u tegelijk ook zwavel en magnesium toe. Beiden een belangrijke aanvulling in mais.

 

Figuur 2: relatieve opbrengst maisproeven 2022 met kali-bemesting

Terug naar overzicht