Novurea (+S) enorm populair

23-02-2023

De belangstelling voor Novurea en Novurea + S neemt de laatste jaren steeds meer toe. Dat heeft deels met prijs te maken. 

De belangstelling voor Novurea en Novurea + S neemt de laatste jaren steeds meer toe. Dat heeft deels met prijs te maken, het prijsvoordeel per kg N in Novurea (+S) ten opzichte van KAS / KAS Zwavel is groter dan in andere jaren, maar voor een belangrijk deel ook met technische resultaten.

Onderstaande resultaten zijn van afgelopen groeiseizoen en sluiten naadloos aan bij de vele eerdere onderzoeken die zijn gedaan naar de positieve effecten van Novurea op opbrengst en (eiwit)kwaliteit. Klik hier voor de folder met resultaten uit voorgaande jaren. Naast meer opbrengst in droge stof en ruw eiwit zorgt Novurea + S ook voor bestendiger eiwit in het gras en bovendien structuurrijker gras ten opzichte van KAS Zwavel.

Opbrengstcijfers KAS Zwavel en Novurea + S, gemiddelde van 2 locaties, over snede 1 + 2 in 2022. Bron: Cultus

Werking Novurea (+S)

Novurea is gekorrelde ureum die behandeld is met een ureaseremmer. Ureum is de meest gebruikte N-meststof ter wereld en bevat 46% stikstof. Als je ureum toedient op de bodem, wordt deze stikstofvorm vrij snel omgezet in ammonium-N door het enzym urease. Elke bodem bevat dit enzym. Dat geeft een tijdelijke (en zeer lokaal) hogere pH, waardoor er een grote kans is op ammoniakvervluchtiging. Onder Nederlandse omstandigheden kan dit oplopen tot zo’n 25% potentieel N-verlies. Door de ureum te behandelen met een ureaseremmer, is dit N-verlies te voorkomen en wordt de N uit Novurea maximaal benut. Ofwel: meer effectieve N voor het gewas! Novurea is te herkennen aan de groene korrel. Ureum korrel is wit van zichzelf, maar de behandeling met ureaseremmer maakt de korrel (licht)groen.

Groot voordeel van Novurea is dat na de omzetting van ureum, de aanwezige stikstof allemaal ammonium-N is geworden. Dat is voor granen en gras prima opneembaar bij lage bodemtemperaturen. Bij stijgende bodemtemperaturen wordt dit geleidelijk omgezet naar nitraat-N en dat past dan weer goed bij de toegenomen N-behoefte van het gewas bij die hogere temperaturen. Novurea (+S) is daarmee ook prima bruikbaar voor de 2e en 3e snede op grasland. Ammonium-N hecht zich goed aan bodemdeeltjes en is weinig gevoelig voor uitspoeling. Zo beperkt u dus het N-verlies en komt de stikstof uit Novurea maximaal beschikbaar voor uw gewas. Gunstig voor opbrengst en kwaliteit, uiteraard niet alleen bij granen en grassen. Ook in andere gewassen is Novurea prima bruikbaar. Voor een overbemesting ‘vanuit de sproeisporen’ is Novurea + S minder geschikt vanwege het lage soortelijk gewicht (en daardoor de kleinere maximale strooibreedte) ten opzichte van bijvoorbeeld KAS.

Novurea + S

Naast Novurea met 46% N is ook een Novurea + zwavel beschikbaar; de meest gebruikte variant in het voorjaar. Terecht, want zeker granen en grassen hebben hun grootste zwavelbehoefte in het (vroege) voorjaar. Novurea + S bevat 38% N + 18% SO3, dus met 80-85 kg N per ha uit kunstmest geeft u direct circa 40 kg SO3. De Novurea + S ziet er iets anders uit dan andere jaren, doordat de zwavelbron die we hiervoor gebruiken afgelopen najaar niet voldoende beschikbaar was. We hebben toen een andere, meer korrelvormige, zwavelbron gevonden. Waar de ‘oude’ zwavelbron wat doorzichtig was, is de ‘nieuwe’ zwavelbron wit van kleur. De witte korrels in Novurea + S zijn dus niet onbehandelde ureumkorrels, maar is de zwavelbron. Het product blijft evengoed verstrooibaar als de vertrouwde samenstelling en Novurea + S bevat ook dit jaar 38% N + 18% SO3.

Voorbeeld van Novurea + S in seizoen 2023

Mocht u meer of andere informatie nodig hebben over Novurea (+ S), twijfel dan niet om contact op te nemen met uw accountmanager. 

Terug naar overzicht