From soilto life
Nieuws

Novagran en Novurea

Novagran en Novurea

Analysecijfers van vers gras bij Eurofins laten zien dat het Ruw Eiwit gehalte behoorlijk gedaald is begin mei. Eind april zat het nog rond de 190, begin mei zat het maar net boven de 150.

Een waarschuwing om toch vooral de bemesting op peil te houden en niet verrast te worden door verder dalende eiwitcijfers. Ruwvoer blijft de basis in het rantsoen van melkvee en eiwit van eigen land blijft de goedkoopste eiwitbron. Naast drijfmest kan kunstmest daar ook een belangrijke rol in spelen uiteraard. Inmiddels zijn de prijzen voor KAS en KAS Zwavel weer gedaald tot het niveau van voor de start van de Oekraïne-crisis. Dat moedigt wellicht weer iets meer aan om ook kunstmest-stikstof en zwavel te blijven strooien en zodoende opbrengst en kwaliteit zeker te stellen.

Novagran

Denk naast alleen stikstof en zwavel ook aan andere nutriënten die u kunt toevoegen via bemesting. Denk aan kali op percelen waar weinig drijfmest op is gekomen, denk aan selenium voor een voldoende hoog Se-gehalte in het gras. Of aan natrium voor voldoende smakelijkheid. Al deze componenten zijn toe te voegen via de Novagran-blends van Triferto. Novagran is ons huismerk voor blends op basis van gekorrelde grondstoffen, ze geven dus een goed strooibeeld omdat de grondstoffen qua soortelijk gewicht en korrelgrootte vergelijkbaar zijn. Triferto heeft hier een aantal ‘standaard’ samenstellingen voor ontwikkeld, maar uiteraard zijn ook klant- of zelfs perceelsspecifieke blends mogelijk. Houd wel rekening met een minimale bestelgrootte bij Novagran-blends van 4 ton.

Voor akkerbouwgewassen zijn Novagran-blends met stikstof + kali (ook chloorarm) voor overbemesting van bijvoorbeeld aardappelen en uien prima mogelijk. Ook voor mais is dit overigens een prima optie voor percelen die weinig drijfmest of rijenbemesting hebben ontvangen.

Novurea

Naast de genoemde KAS en KAS Zwavel is ook Novurea 46 en Novurea + S nog steeds een interessante meststof. Hardnekkig misverstand is dat Novurea vooral een meststof zou zijn voor toepassing in het vroege voorjaar. Ook bij latere toepassing in mei of juni komt Novurea uitstekend tot zijn recht. De omzetting van ureum naar ammonium gaat sowieso snel. De ureaseremmer in Novurea minimaliseert het NH3-verlies bij deze omzetting en zorgt voor meer beschikbare stikstof voor het gewas. De omzetting van ammonium naar nitraat is afhankelijk van de bodemtemperatuur. In deze tijd van het jaar (bij hogere bodemtemperaturen) gaat ook die omzetting relatief snel en zal daarmee niet beperkend zijn voor de groei van het gewas. Sterker nog: opname van stikstof via de wortel gaat juist het meest optimaal bij aanwezigheid van zowel nitraat als ammonium, dus dat zal bij Novurea langer het geval zijn. Ervaringen met Novurea (+S) in grasland zijn positief: meer structuurrijk gras vol eiwit dankzij een efficiëntere N-benutting.

Neem voor meer of andere informatie contact op met uw accountmanager.