From soilto life
Nieuws

Denk bij bijbemesten ook aan mangaan

Denk bij bijbemesten ook aan mangaan

Goed inspelen op de situatie in het groeiseizoen om zodoende een optimale kwaliteit en opbrengst te kunnen oogsten van de gewassen, is belangrijk. Dat vergt vaak een bijbemesting in het groeiseizoen.

De keuze van de meststof waarmee wordt bijbemest hangt af van onder andere gewasbehoefte, de te verwachten mineralisatie per perceel, weersomstandigheden, maar ook wat al eerder is bemest via dierlijke mest en kunstmest. Eventueel kan een bodem- en/of bladmonster helpen om niet te veel, maar ook niet te weinig bij te bemesten.

 

Speciaal aandacht voor mangaan

Naast stikstof en kali, twee belangrijke elementen die vaak in het seizoen worden bijbemest, verdienen ook spoorelementen voldoende aandacht. Een spoorelement wat dit jaar extra aandacht verdient is mangaan, aangezien 2022 het eerste jaar is zonder gewasbeschermingsmiddelen met de actieve stof mancozeb. Gewassen als aardappelen, uien en bloembollen krijgen dus niet meer ‘standaard’ mangaan toegediend via deze actieve stof. Bijbemesten is daarom belangrijk en dat is prima mogelijk via bladmeststoffen. Triferto heeft daarvoor 2 producten beschikbaar: EPSO Microtop en EPSO Combitop.

Beide meststoffen bevatten magnesium en zwavel. EPSO Microtop is aangevuld met mangaan en boriumEPSO Combitop is aangevuld met mangaan en zink. Onderstaande tabel toont de gehaltes.
Mangaangebrek kan optreden op gronden met een pH > 5,5, onder droge omstandigheden en op percelen met een hoog percentage organische stof. Naast de genoemde gewassen aardappelen, uien en bloembollen hebben ook bieten, granen en vlinderbloemigen baat bij een goed mangaan-voorziening. Om een eventueel gebrek aan te vullen is bladbemesting het meest effectief.

 

NK 13-25

De nieuwe Triferto Novagran-meststof NK 13-25 is een aantrekkelijke optie voor gewassen die chloorhoudende kali kunnen verdragen. Bijstrooien van ‘verse’ kali in het groeiseizoen is gunstig voor een goede opname en voorkomt dat het gewas kalitekorten krijgt. De Novagran NK 13-25 bevat bovendien ook 4% MgO en 5% SO3 en is (in vergelijking met andere NK-meststoffen) aantrekkelijk geprijsd.
 

Gewassen die beslist chloorarme kali nodig hebben (zoals veel groentegewassen, peulvruchten en sommige aardappelrassen) kunt u bijbemesten met kali door te kiezen voor kaliumsulfaat, patentkali of de NK 9-36.

 
 
NaamGehalteKorrel- /bladbemestingOpmerkingen
NK 13-2513% N + 25% K2O + 4% MgO + 5% SO3korrelchloorhoudend
NK 9-369% N + 36% K2O + 35% SO3korrelchloorarm (beperkt beschikbaar)
Tropicote15,5% N + 26% CaOkorrelkalksalpeter
Multi-K Mg12% N + 42% K2O + 2% MgOkorrelkalisalpeter (beperkt beschikbaar)
Technisch ureum46% Nblad 
EPSO TOP16% MgO + 32% SO3bladbitterzout
EPSO Microtop15% MgO + 31% SO3 + 1% Mn + 1% Bblad 
EPSO Combitop13% MgO + 34% SO3 + 4% Mn + 1% Znbladbeperkt beschikbaar
 
Uiteraard is ook een blend op maat mogelijk om optimaal aan te sluiten bij de nutriëntenbehoefte per gewas en per perceel. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk terecht bij uw accountmanager.