Bodemtemperatuur versus temperatuursom

04-03-2018

Voor veel boeren is de temperatuursom de graadmeter (gemiddelde dag/nachttemperatuur boven nul graden). Wat echter bepalender is, is de bodemtemperatuur. De goede draagkracht van een bodem is bij anderen weer een argument om een bemesting te overwegen.

Temperatuursom versus bodemtemperatuur 
Voor veel boeren is de temperatuursom de graadmeter (gemiddelde dag/nachttemperatuur boven nul graden). Daarbij is de algemene norm om vanaf 180 graden te bemesten. Op dit moment is de temperatuursom reeds >175 graden. Voor enkelen is dit een aanleiding om te starten met de kunstmestgift. Wat echter bepalender is, is de bodemtemperatuur. Vanaf 6-7 graden bodemtemperatuur is er activiteit en zijn bacteriën/schimmels/enzymen in staat om voedingsstoffen om te zetten en vrij te maken. 
 
Strooien over de vorst
De goede draagkracht op een bevroren bodem is bij anderen ook een argument om toch een bemesting te overwegen. Qua preventie van structuurschade is dit wellicht een juiste overweging. Echter de stikstof, in welke vorm dan ook, zal niet opgenomen kunnen worden. Zeker bij de harde/droge oostelijke wind is vervluchtiging dan wel een risico. Zowel KAS als ook Novurea kennen verliezen van 4-7% indien ze langer onaangeroerd (niet ingeregend) op het land liggen, omdat bijvoorbeeld het ammoniumaandeel door ammonificatie kan vervluchtigen. Wellicht is het goed om in dergelijke gevallen te wachten met de bemesting.

Terug naar overzicht