In drie stappen naar een betere pH

22-04-2021

Optimale pH van de bodem is van levensbelang. Volg de onderstaande drie stappen om de pH te optimaliseren. 

Stap 1: Ga de pH-waarde van uw bodem na
Zonder een goede pH van de bodem is optimaal bemesten onmogelijk. Een goede zuurgraad is gunstig voor bodemstructuur, bodemleven en opname / benutting van voedingsstoffen. Check de bodem-pH op uw bodemanalyseverslag en corrigeer waar nodig.

Stap 2: Maak een keus uit de juiste kalksoort
Lees de gegevens uit uw bodemanalyse nauwkeurig, zodat u precies weet wat de pH-waarde van uw percelen is. Is de bodem-pH lager dan de streefwaarde (zie ook de stroomschema’s in de poster die u kunt downloaden)? Bemest uw land dan met een premium kalkproduct. Hoeveel kalk nodig is, is o.a. afhankelijk van grondsoort, bouwplan, de huidige pH, de gewenste pH en de hoeveelheid organische stof in de bodem.

Stap 3: Welke kalksoort is het meest geschikt?
Triferto biedt een compleet assortiment van premium kalkproducten: van droog tot vochtig, met of zonder magnesium en van fijn tot gekorreld. Voor het bepalen van de juiste kalksoort, evenals de hoeveelheid kalk per hectare, denken we graag met u mee.

Download de FertoCal poster

 

Terug naar overzicht