From soilto life
Nieuws

Calcium en bodemstructuur

Calcium en bodemstructuur

Een kalkmeststof inzetten kan, behalve om de pH te beïnvloeden, ook gewenst zijn in verband met de bodemstructuur. Dit kan spelen op zand, lichte zavel (slemp) en op zware klei. Op slempgevoelige grond hebben de bodemdeeltjes onderling weinig binding. Hierdoor vallen ze snel uit elkaar en kunnen ze een soort korst op de grond vormen. Calciumionen in de oplossing en gebonden aan kleideeltjes (adsorptiecomplex) beperken deze slempgevoeligheid.

Bekalken en bodemstructuurOp zware klei is er een sterke binding tussen de bodemdeeltjes. De bewerkbaarheid kan dan een probleem zijn. Met veel calciumionen wordt de binding tussen de bodemdeeltjes kleiner, en dat komt de bewerkbaarheid ten goede. Zelfs bij een goede pH kan een extra gift met calcium een gunstige invloed hebben op de bewerkbaarheid. Gips (calciumsulfaat) heeft geen invloed op de pH, maar brengt wel extra calciumionen in oplossing.