From soilto life
Nieuws

Bekalken van grasland op zandgrond

Bekalken van grasland op zandgrond

Welke kalksoort en hoeveel er bekalkt moet worden is een veel gestelde vraag. In slechts 3 stappen helpt Triferto u deze vraag te beantwoorden. Een grasland-bekalking kunt u het beste uitvoeren vóór een graslandvernieuwing. Als graslandvernieuwing niet mogelijk is, dan is het toedienen van kalk op bestaand grasland een alternatief. Doe dit zo vroeg mogelijk, dan heeft de kalk de tijd om zijn werk te doen.


Wel of niet bekalken van grasland op zandgrond?
!Klik op de button, voor een gratis kalkadvies van de specialist in bemesting.


Stap 1: Bodemanalyse
Bodemanalyse is een belangrijk hulpmiddel om tot een goede bemesting te komen. Wanneer een gewas niet goed groeit, krijg je via bodemanalyse vaak een aanduiding over de oorzaak hiervan. Ook bij een goed groeiend gewas kan bodemanalyse helpen om de bemesting te verfijnen. Om tot een juist kalk- bemestingsadvies op kleigrond te komen zijn de bodem-pH en organische stofgehalte van belang. Deze getallen staan vermeld op uw bodemanalyse-uitslag.

Stap 2: Maak een keus uit de juiste kalksoort voor grasland op zandgrond
Is de bodem-pH lager dan de streefwaarde dan is het advies om uw grasland te bekalken. Het toedienen van de kalk wordt vaak door de loonwerker gedaan, Afhankelijk van de type kalkstrooier kan worden gekozen uit droge of vochtige kalk. Indien u via de kunstmeststrooier kalk wilt strooien, is Nova-Kal korrelkalk een goed alternatief. Gebruik onderstaand schema om te bepalen welke kalksoort in uw situatie het best past.

Stap 3: Welke kalksoort is het beste voor mijn grasland op zandgrond?
Triferto biedt  een compleet assortiment kalkproducten, van droog tot vochtig, van fijn tot gekorreld. Voor het bepalen van de juiste kalksoort, evenals de hoeveelheid kalk per hectare adviseert Triferto u graag. Klik op onderstaande button, vul gegevens uit uw bodemanalyse in, en ontvang een gratis vrijblijvend advies van de bemestings specialist.


Wel of niet bekalken van grasland op zandgrond?
!Klik op de button, voor een gratis kalkadvies van de specialist in bemesting.