From soilto life
Nieuws

Positief over Security Convenant Kunstmest

Positief over Security Convenant Kunstmest

In verschillende media wordt gemeld dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) boeren oproept om zorgvuldig te handelen met kunstmest. Reden om de boeren aan te spreken is het feit dat kunstmest als ingrediënt gebruikt kan worden voor explosieven. De kunstmestproducenten en handelaren – verenigd in de Meststoffen Nederland – zien de nieuwe wetgeving als logische vervolgstap op het Security Convenant dat de sector in 2007 met de overheid sloot over verhandeling van kunstmest en melding van verdachte transacties en vindt borging van dit convenant in de wet dan ook een positieve ontwikkeling.

Kunstmest moet aan strenge veiligheidseisen voldoen, wordt onafhankelijk getest op explosieve eigenschappen en wordt onder gecontroleerde condities verhandeld. Daarvoor hebben de kunstmestproducenten samen met de handelaren reeds in 2007 een convenant opgesteld. De afspraken van dit zogenaamde Security Convenant worden nu opgenomen in de Nederlandse wet, die een invulling is van een Europese verordening die kunstmesthandelaren verplicht om verdachte transacties van bepaalde soorten kunstmest te melden.

Van zichzelf is de in Nederland verhandelde kunstmest niet brandbaar of explosief. Kunstmest kan dan ook veilig geproduceerd, verhandeld en gebruikt worden. Kunstmest kan inderdaad gebruikt worden als grondstof voor explosieven, maar daarbij moeten wel allerlei handelingen toegepast worden. Producenten maken kunstmest die aan hoge kwaliteitseigenschappen moet voldoen zoals een lage porositeit, het gebruik van stabilisatoren en vulstof. Daarmee wordt voorkomen dat de meststoffen kunnen ontleden met exploderen als gevolg.

De Meststoffen Nederland is positief dat de afspraken uit het convenant nu worden opgenomen in de wet. Er bestaat ook een nationaal meldpunt waar verdachte transacties gemeld kunnen worden. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid gaat nog een stap verder dan de wet verplicht en roept nu ook telers (boeren en tuinders) op om verdachte transacties te melden. De Meststoffen Nederland ondersteunt deze oproep om het risico van terroristisch misbruik van kunstmest zo klein mogelijk te maken.

Ketenverantwoordelijkheid is een begrip dat voor de sector centraal staat. Daarom hebben handel en producenten als sinds 2007 vastgelegd dat kunstmest alleen aan veehouders, akkerbouwers en tuinbouwers die geregistreerd zijn geleverd mag worden. Ook de teler heeft na aankoop van kunstmest zijn verantwoordelijkheid voor mogelijk misbruik van het product en wordt door de coördinator opgeroepen om verdachte zaken te melden bij het nationaal meldpunt.

Bron: Meststoffen Nederland