From soilto life
Nieuws

Natrium bemesting op grasland

Natrium bemesting op grasland

Nu melkveehouders hun productievrijheid terug hebben gekregen kan er beter worden ingespeeld op de wereldwijde stijgende vraag naar zuivelproducten. Met de komst van het quotumloos melken is het een uitdaging betere rendementen van weidegrond te halen. Elke kilogram gras omzetten in melk luidt het devies. Het toevoegen van elementen, zoals Natrium in het bemestingsplan, kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Onderzoek

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat natrium in gras diverse positieve eigenschappen heeft. Zo leidt meer natrium tot een betere afgrazing, geeft het rantsoen meer smakelijkheid en heeft het een verhoogde ruwvoeropname tot gevolg. Deze verhoogde ruwvoeropname wordt in verband gebracht met een grotere melkproductie en lagere voerkosten per kg melk.

Deskundigen van de Animal Sciences Group (ASG) en het Nutriënten Management Instituut (NMI) hebben een onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop het vee het best voorzien kan worden van een aantal mineralen, waaronder natrium. Gaat dit het best via het mengvoer of door middel van bemesting? Voor natrium is het advies deze voorziening te regelen via de bemesting. Door te zorgen voor goede gehalten in het gewas, is een aanvulling van natrium in het mengvoer alleen nodig op bedrijven met veel snijmaïs in het rantsoen. Een natriumwaarde van 2,5 g/kg droge stof blijkt het beste streven voor een maximale grasopname door de koe. 

Gebreksverschijnselen

Een tekort aan natrium in gras treedt voornamelijk op vanaf de derde en vierde snede. Het gras wordt in de zomer van nature onsmakelijker. Het tekort leidt tot een verminderde eetlust en een lagere melkproductie. De dieren verliezen gewicht, vertonen in sommige gevallen likzucht en krijgen een droge, stugge huid.    

Novagran, meststof met Natrium op maat gemaakt

Novagran Blend meststoffen van TrifertoDe smakelijkheid van gras in de tweede helft van het seizoen kan worden verbeterd door natrium te strooien in de vorm van weidezout of via blends met korrelzout, zoals Novagran. Triferto verwerkt hoogwaardig korrelzout in blends voor grasland. Dit stelt de veehouder in staat om stikstof en natrium, maar ook andere spoorelementen, zoals kobalt, koper en selenium in één werkgang te strooien. Een efficiënte manier van bemesten dat bijdraagt aan een verhoogde melkopbrengst dankzij gras met een goede smaak.

Meer weten over hoe u betere rendementen kunt halen uit uw grasland? Neem dan contact op met Triferto en stel uw vraag.