Het belang van Selenium bemesting

02-06-2018

Selenium is een belangrijk micro-element voor de weerstand en vruchtbaarheid van rundvee en herkauwers in het algemeen. Gras bevat van nature minder Se dan de streefwaarde van 0,15 mg/kg droge stof. Een jaarlijkse gift van 8-12 gram Se op grasland is voldoende om de streefwaarde te halen.

Selenium is een belangrijk micro-element voor de weerstand en vruchtbaarheid van rundvee en herkauwers in het algemeen. Gras bevat van nature minder Se dan de streefwaarde van 0,15 mg/kg droge stof. Een jaarlijkse gift van 8-12 gram Se op grasland is voldoende om de streefwaarde te halen en om ervoor te zorgen dat hoogproductief melkvee in het totale rantsoen de benodigde 4-5 mg Se/koe/dag krijgt.

Novagran-Selenium werkt - Universiteit Bonn 
Uit een onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Bonn in 2006, blijkt dat het gebruik van Novagran-Selenium-blends van Triferto het Se-gehalte in het gras significant verhoogd. In geval er weinig of geen Se wordt aangeboden via minerale mengsels, kan een Se-bemesting zinvol zijn. Vooral jongvee en droogstaande koeien kunnen hiervan profiteren. Ze krijgen vaak weinig of geen krachtvoer, waardoor de seleniumvoorziening onder de maat blijft. 

Verdeel selenium gift over meerdere snedes
Een eenmalige Se-bemesting leidt tot een duidelijke verhoging van het Se-gehalte. In navolgende sneden neemt het gehalte dan weer sterk af. De keuze om de bemesting eenmalig of in meerdere giften te geven, hangt af van de gebruikte meststof. Wordt stikstof gebruikt als dragermeststof, Novagran-Se-korrel, dan wordt er na elke snede bemest met een gehalte in de meststof van 5-10 ppm. Wordt bemestingszout met selenium gebruikt, verdeel dan de totale adviesgift in tweeën; een voor de tweede en een voor de vierde snede. Gebruik bij voorkeur een meststof met de goed opneembare selenaatvorm.

Seleniumvoorziening via gras (organisch) of via krachtvoer (mineraal)?
Een doorslaggevend voordeel van een seleniumvoorziening via gras, is dat het vee op deze manier Se in organische vorm opneemt. De benutting ligt hierbij op 80%. Dit in tegenstelling tot minerale vorm, zoals deze gegeven wordt via krachtvoer (of mineralen premix). In deze anorganische vorm moet Selenium eerst in de lever verwerkt worden. Bij deze manier van Se-opname treden verliezen tot 50% op. 

Meststof op maat
Met behulp van de Novagran-blends en FertiFlow Additieven biedt Triferto een op maat samengestelde korrel- of vloeibare blend met Se. Hiermee voorziet de veehouder naast Se in alle andere nutriënten op maat en in één werkgang.

Een tekort aan Selenium? 
Een tekort aan Selenium kan afgeleid worden uit bloedanalyse van het vee of aan het optreden van ziekteverschijnselen. Denk hierbij aan een verminderd immuunsysteem, groeistoornis, degeneratie van de spieren, verminderde vruchtbaarheid en het kan ook een negatieve invloed op lever en alvleesklier hebben. Bij onderstaande diergroepen is de kans op seleniumgebrek groter dan gemiddeld:

  • Jongvee en droogstaande koeien, die naast krachtvoer geen mineralenmix krijgen
  • Diergroepen met een rantsoen met geen of weinig mengvoer
  • Bij weidend vee aan het einde van de weideperiode

 

Terug naar overzicht