From soilto life
Nieuws

Novagran - TriCoat

Een effectieve manier om ervoor te zorgen dat beschikbare nutriënten aan de behoeften van de plant voldoen, is door een gecontroleerde afgifte ervan in de bodemoplossing. Dit wordt mogelijk gemaakt door meststofkorrels te omhullen met een polymeer coating, gebaseerd op organische, afbreekbare stoffen.

Voeding naar gelang de behoefte

Vergeleken met direct opneembare minerale meststoffen geven deze gecoate meststoffen langzaam en continu stikstof en andere minerale voedingsstoffen vrij. Als de meststofkorrels op de grond worden gestrooid, werkt het omhulsel als een halfdoorlaatbare barrière, waardoor nutriënten continu aan de wortels worden afgegeven. De planten zijn in staat de meeste voedingsstoffen op te nemen, zonder teveel verliezen als gevolg van uitspoelen. Het risico op verbranding is lager, zelfs bij hoge doseringen, en ook de applicatiefrequentie kan worden verlaagd.

Nutriënte afgifte onder controle

De werkingsduur van een gecoate meststof wordt gedurende de toepassingsperiode uitsluitend bepaald door de bodemtemperatuur en niet door omstandigheden zoals regenval, beregening, bodemstructuur, pH-waarde van de bodem en bacteriële invloeden. Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de voedingsstoffen worden afgegeven. Wanneer de temperatuur lager is, vertraagt de afgifte en wordt de werkingsduur langer. 

De werking

Na toediening trekt de korrel water aan dat door de coating heen gaat. De opgeloste voedingsstoffen komen vervolgens vrij in de grond door osmose en oplossing. Afhankelijk van het product komen de voedingsstoffen vrij in een periode van twee tot bijvoorbeeld achttien maanden. De afgifteperiode is voorspelbaar; er gaan geen voedingsstoffen verloren door uitspoeling en er is geen risico op verschroeiing.