From soilto life
Nieuws

Maismest Humicoat Triferto humuszurenMaïsmest HUMICoat

Vanuit het mestbeleid wordt de toegestane ruimte voor fosfaatkunstmest op maïs verder beperkt. Voor derogatiebedrijven betekent dit dat er naast drijfmest geen ruimte is voor een aanvullende fosfaatgift uit kunstmest. Om het teeltrisico te beperken en de beginontwikkeling van de maïs-kiem te stimuleren is een goede fosfaat-beschikbaarheid direct na zaaien van belang. Dit vraagt om een goede beschikbaarheid van fosfaat uit de bodem en dierlijke mest.

Door de bodem te voeden met humuszuren wisselt de bodem meer en beter nutriënten uit met de plant. Door de humuszuren schiet de fosfaat-, kali en magnesiumbenutting omhoog en wordt het bodemleven geactiveerd. De humuszuren stimuleren de kieming van zaden en verbeteren de jeugdgroei met een groter en vooral actiever wortelgestel tot gevolg. Dat levert op zijn beurt een productiever gewas.

HUMICoat®

HUMICoat is een door Triferto ontwikkelde techniek waarmee humuszuren op korrelmeststoffen worden gecoat. Dit betekent dat een korrelmeststof, enkelvoudig of een blend, kan worden voorzien van een humuszurencoating. Door voedingsstoffen uit korrelmeststoffen (zoals fosfaat) in combinatie met humuszuren toe te dienen aan de bodem, worden ze beter opgenomen door het gewas en wordt bijvoorbeeld ongewenste (fosfaat)fixatie gereduceerd. Het resultaat is een hoger rendement uit uw investering in meststoffen.

Meer fosfaat beschikbaar voor de startgroei

Omdat fosfaat vooral in de startfase van een gewas van belang is, is een tekort aan fosfaat achteraf moeilijk te herstellen. Hierdoor is een bemesting met fosfaat aan het begin van het groeiseizoen op zijn plaats. Van de toegediende fosforhoudende meststof wordt in het jaar van toediening meestal niet meer dan 10% tot 25% door de plant opgenomen. De rest bindt in de bodem aan ijzer en calcium. Door de bodem te voeden met humuszuren is veel meer fosfaat beschikbaar. De humuszuren leggen de ijzer- en calciumdeeltjes vast zodat deze geen fosfaat meer kunnen binden.

Voedingsstoffen betere plantbeschikbaar

De CEC staat ook wel bekend als het klei-humus complex. Dit complex bezit een negatieve lading. Indien het klei-humus complex in aanraking komt met water, trekt het positief geladen voedingselementen aan. De voedingsstoffen die op deze wijze worden gebonden kunnen relatief eenvoudig weer oplossen. Daarmee zijn ze weer opneembaar voor de plant. Dankzij de humuszuren worden er meer K, Mg, Na en Ca gebonden. Hiermee wordt de CEC-bezetting verhoogd. De grond levert zo veel van deze voedingstoffen na, die de plant omzet in een maximale gewasgroei.

Producten

Ammoniumpolyfosfaat (APP) N: 10 % P: 34 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Ammoniumsulfaat (ASL) 8% N N: 8 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Ammoniumsulfaatsalpeter (ASS) N: 26 %   Stikstof meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Ankal vochtige Kalk   Kalk en Gips meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Bemestingszout grof   ZoutPDSSDSSHAREINFO
Bemestingszout grof + Borium   ZoutPDSSDSSHAREINFO
Bemestingszout grof + Kobalt   ZoutPDSSDSSHAREINFO
Bemestingszout grof + Koper   ZoutPDSSDSSHAREINFO
Bemestingszout grof + Selenium   ZoutPDSSDSSHAREINFO
Blend NPK 15-12-24 Chloorhoudend N: 15 % P: 12 % K: 24 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
Blend NPK 7-14-28 CA N: 7 % P: 14 % K: 28 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
Blend PK 15-30 Chloorhoudend P: 15 % K: 30 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
Blend PK 25-25 Chloorhoudend P: 25 % K: 25 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
Borgakal 7%MgO vochtige Kalk   Kalk en Gips meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Dolokal 5%MgO   Kalk en Gips meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Dolokal Extra 10%MgO   Kalk en Gips meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Duwa-Kalk 55-40 19%MgO   Kalk en Gips meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Entec Perfekt NPK 14-7-17 Chloorarm N: 14 % P: 7 % K: 17 %   NPK, NP en PK meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Entec Speciaal NPK 12-12-17CA+ 2MgO + B +Zn N: 12 % P: 12 % K: 17 %   Stikstof meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Entec-26 N: 26 %   Stikstof meststoffenPDSSDSSHAREINFO
FertiFlow Blanco Mais NP 21-0 N: 21 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
FertiFlow Blanco Mais NP 21-5 N: 21 % P: 5 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
FertiFlow NTS 27%N-7,5% SO3 N: 27 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
FertiFlow Spaak Blanco N: 15 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
FertiFlow Spaak Blue N: 15 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
FertiFlow Spaak Terra N: 15 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
FertiFlow Spaak Zomer N: 10 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
FertiFlow Spray Blanco +S N: 23 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
FertiFlow Spray Blue N: 26 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
FertiFlow Spray Blue + S N: 23 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
FertiFlow Spray Green N: 26 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
FertiFlow Spray Green + S N: 23 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
FertiFlow Spray Green +S 24% + 12SO3 N: 24 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
FertiFlow Spray Green +S Extra N: 20 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
FertiFlow Spray Terra N: 26 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
FertiFlow Spray Terra +S N: 23 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
FertiFlow Terra Mais NP 21-0 N: 21 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
FertiFlow Terra Mais NP 21-6 N: 21 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
FertiFlow Urean 28%N N: 28 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
FertiFlow Urean 30%N N: 30 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Ferto-Gips Granulaat   Kalk en Gips meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Gips   Kalk en Gips meststoffenPDSSDSSHAREINFO
GrasPlus 14000 Liquid N: 24 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Kaliumsulfaat 50% granulaat K: 50 %   Kali & Magnesium meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Kalizout 60% granulaat K: 60 %   Kali & Magnesium meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Kalk 50-4   Kalk en Gips meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Kalkammonsalpeter (KAS) N: 27 %   Stikstof meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Kalkammonsalpeter (KAS) + MgO N: 27 %   Stikstof meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Kalkammonsalpeter (KAS) + MgO Diversen N: 27 %   Stikstof meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Kalkammonsalpeter (KAS) + MgO Nutramon N: 27 %   Stikstof meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Kalkammonsalpeter (KAS) Diversen N: 27 %   Stikstof meststoffenPDSSDSSHAREINFO
KAS Calcium N: 8 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
KAS Kalium N: 18 % K: 26 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
KAS Kalium + Natrium N: 15 % K: 20 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
KAS Kalium + Natrium + Se N: 15 % K: 20 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
KAS Natrium + Se N: 23 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
KAS Natrium 21%N+7%Na2O N: 21 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
KAS Selenium N: 27 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
KAS Zwavel + Se N: 24 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
KAS Zwavel 24N+ 12SO3 N: 24 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
KAS Zwavel Natrium N: 21 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
KAS Zwavel Natrium + Se N: 23 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
KAS Zwavel Spoor N: 20 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
Kieseriet korrel   Kali & Magnesium meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Konverterkalk   Kalk en Gips meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Kornkali 40 K: 40 %   Kali & Magnesium meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Korrelkalk 15% MgO   Kalk en Gips meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Korrelzout N5 + 30Na2O N: 5 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
Liksteen Paard (GMP+FSA Geborgd)   VoederadditiefPDSSDSSHAREINFO
Liksteen Rundvee (GMP+FSA Geborgd)   VoederadditiefPDSSDSSHAREINFO
Liksteen SChloorhoudendaap (GMP+FSA Geborgd)   VoederadditiefPDSSDSSHAREINFO
Limkal vochtige Kalk   Kalk en Gips meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Maaskal 15%MgO   Kalk en Gips meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Maaskal 4%MgO   Kalk en Gips meststoffenPDSSDSSHAREINFO
MAG 40% Blend   Kali & Magnesium meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Magnesia Kainit + 0,2B K: 11 %   Kali & Magnesium meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Magnesia-Kainit® K: 11 %   Kali & Magnesium meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Magnesiumoxide korrel 65%   Kali & Magnesium meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Maismest NK 15-0-15 + 0,15B + HUMICoat N: 15 % K: 15 %   Mais meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Maismest NP 20-20 + 0,2B N: 20 % P: 20 %   Mais meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Maismest NP 24-0-0 + 0,3B + HUMICoat N: 24 %   Mais meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Maismest NP 24-0-0 + 0,3B + Zwavel N: 24 %   Mais meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Maismest NP 24-10 + 10SO3 + 0,3B N: 24 % P: 10 %   Mais meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Maismest NP 24-5-0 + 0,3B Laag fosfaat N: 24 % P: 5 %   Mais meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Methyleenureum N: 38 %   Stikstof meststoffenPDSSDSSHAREINFO
N23 Particulier N: 23 %   Stikstof meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Natuurfosfaat K: 40 %   Fosfaat meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Nitrophoska NP 20-20 + 5 SO3 + 0,2B + 0,18Zn N: 20 % P: 20 %   NPK, NP en PK meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Nitrophoska Perfect NPK 15-5-20 Chloorarm N: 15 % P: 5 % K: 20 %   NPK, NP en PK meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Nitrophoska Special NPK 12-12-17 Chloorarm N: 12 % P: 12 % K: 17 %   NPK, NP en PK meststoffenPDSSDSSHAREINFO
NK 14-0-24 Chloorarm N: 14 % K: 24 %   NPK, NP en PK meststoffenPDSSDSSHAREINFO
NK 16-0-32 Chloorhoudend N: 16 % K: 32 %   NPK, NP en PK meststoffenPDSSDSSHAREINFO
NK 9-0-36 Chloorarm N: 9 % K: 36 %   NPK, NP en PK meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Novagran NK 18-0-18CA N: 18 % K: 18 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
Novagran NP 23-23-2 N: 23 % P: 23 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
Novagran NP 24-14-1 N: 24 % P: 14 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
Novagran NP 26-7-1 N: 26 % P: 7 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
Novagran Selenium 50ppm (blendbouwsteen) N: 26 %   Stikstof meststoffenPDSSDSSHAREINFO
NovaSul N: 24 %   Stikstof meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Novurea® + S 38%N N: 38 %   Stikstof meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Novurea® 46%N N: 46 %   Stikstof meststoffenPDSSDSSHAREINFO
NP 11,5-5,5-0 + 2,2%B (Boron) N: 11 % P: 5 %   NPK, NP en PK meststoffenPDSSDSSHAREINFO
NP 18-46-0 (DAP) N: 18 % P: 46 %   NPK, NP en PK meststoffenPDSSDSSHAREINFO
NP 26-4 N: 26 % P: 4 %   Novagran BlendsPDSSDSSHAREINFO
NPK 12-10-18 Chloorarm N: 12 % P: 10 % K: 18 %   NPK, NP en PK meststoffenPDSSDSSHAREINFO
NPK 12-12-17 + 2 (75/25) N: 12 % P: 12 % K: 17 %   NPK, NP en PK meststoffenPDSSDSSHAREINFO
NPK 12-12-17 + 2 Chloorhoudend N: 12 % P: 12 % K: 17 %   NPK, NP en PK meststoffenPDSSDSSHAREINFO
NPK 12-12-17 + 2 Garten BL N: 12 % P: 12 % K: 17 %   NPK, NP en PK meststoffenPDSSDSSHAREINFO
NPK 15-15-15 Chloorhoudend N: 15 % P: 15 % K: 15 %   NPK, NP en PK meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Patentkali K: 30 %   Kali & Magnesium meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Piadin Can 20 liter   Vloeibare additievenPDSSDSSHAREINFO
Piadin IBC 1.000 liter   Vloeibare additievenPDSSDSSHAREINFO
PK 0-15-30 Chloorhoudend P: 15 % K: 30 %   NPK, NP en PK meststoffenPDSSDSSHAREINFO
PK 0-25-25 Chloorhoudend P: 25 % K: 25 %   NPK, NP en PK meststoffenPDSSDSSHAREINFO
PK 0-8-15 + 6MgO + 12SO3 Chloorhoudend P: 8 % K: 15 %   NPK, NP en PK meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Stikstofmagnesia Plus Blend N: 22 %   Stikstof meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Strooizout   ZoutPDSSDSSHAREINFO
Superfosfaat 18% P: 18 %   Fosfaat meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Top Flow NTS 27%N+7,5% SO3 N: 27 %   Vloeibare meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Tripelsuperfosfaat P: 45 %   Fosfaat meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Ureum Korrel N: 46 %   Stikstof meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Winkal   Kalk en Gips meststoffenPDSSDSSHAREINFO
Zwavelzure Ammoniak 3mm N: 21 %   Stikstof meststoffenPDSSDSSHAREINFO

Triferto maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK